Prosze o spr loga, bardzo pilne plx

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:26:27, on 2006-03-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\netconf32.exe

C:\WINDOWS\win32ssr.exe

C:\WINDOWS\System32\oleupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Ania\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {ADCD30FF-0119-4906-8A8B-D52D1EED044B} - C:\WINDOWS\System32\mljgh.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Win Update] C:\WINDOWS\System32\oleupdate.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [File Mapping Services] hp-1003.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [File Mapping Services] hp-1003.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{69AF0DB8-E322-45B7-AA1D-D57BE521877F}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O20 - Winlogon Notify: mljgh - C:\WINDOWS\SYSTEM32\mljgh.dll

O20 - Winlogon Notify: Telephony - C:\WINDOWS\system32\mvlol9331.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: netconf32 - Unknown owner - C:\WINDOWS\netconf32.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Win32Sr - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32ssr.exe

wylaczaja mi sie aplikacje, strony sie roznie otwieraja i to swiezo po formacie!!

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę Win32Sr i netconf32 a wpis ciachnij HijackThisem

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Użyj Look2Me-Destroyer a następnie daj log nr 1 z narzedzia L2Mfix

Znasz to ?? Jak nie to usun:

Dodatkowo użyj VundoFix.exe