Prosze o spr. loga

tak jak powyżej:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:18:56, on 05-05-14

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\POWERS.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\PROGRAM FILES\KASPERSKY LAB\KASPERSKY ANTI-HACKER\KAVPF.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\STEGANOS5.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\UNZIPPED\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dobreprogramy.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 207.68.176.250 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [PowerS] “C:\WINDOWS\PowerS.exe”

O4 - HKLM…\Run: [OfficeGuard RegChecker] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe”

O4 - HKLM…\Run: [AVPCC] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe” /wait

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVKWCtl] C:\PROGRA~1\ANTIVI~1\AVKWCTL9.EXE

O4 - HKLM…\Run: [KAV50Service] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe” -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000

O4 - HKLM…\Run: [KAV50] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe” -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\RunServices: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\RunServices: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM…\RunServices: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\RunServices: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\RunServices: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\RunServices: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\RunServices: [PowerS] “C:\WINDOWS\PowerS.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [OfficeGuard RegChecker] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\ogrc.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [AVPCC] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\avpcc.exe” /wait

O4 - HKLM…\RunServices: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [AVKWCtl] C:\PROGRA~1\ANTIVI~1\AVKWCTL9.EXE

O4 - HKLM…\RunServices: [KAV50Service] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kavmm.exe” -run bl -n PersonalPro -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000

O4 - HKLM…\RunServices: [KAV50] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5\kav.exe” -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM…\RunServices: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKCU…\Run: [sSS5] “C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\STEGANOS5.EXE” /booting

O4 - HKCU…\Run: [sSS5SAFE] “C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SAFE.EXE” /booting

O4 - HKCU…\Run: [sSS5SPM] “C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SPM.EXE” /booting

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ETD Security Scanner] “C:\PROGRAM FILES\ETD SECURITY SCANNER\ETD SECURITY SCANNER.EXE” /s

O4 - HKCU…\RunServices: [sSS5] “C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\STEGANOS5.EXE” /booting

O4 - HKCU…\RunServices: [sSS5SAFE] “C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SAFE.EXE” /booting

O4 - HKCU…\RunServices: [sSS5SPM] “C:\PROGRAM FILES\STEGANOS SECURITY SUITE 5\SPM.EXE” /booting

O4 - HKCU…\RunServices: [Gadu-Gadu] “C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE” /tray

O4 - HKCU…\RunServices: [ETD Security Scanner] “C:\PROGRAM FILES\ETD SECURITY SCANNER\ETD SECURITY SCANNER.EXE” /s

O4 - Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

Skasuj:

O1 - Hosts: 207.68.176.250 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

O1 - Hosts: 207.68.172.246 msn.com

Czy Ty masz zainstalowanego Kasperskiego i AVK? Czy AVK już wywaliłeś?

ma jeden i drugi :slight_smile: sądząc po wpisach w hijacku :slight_smile:

odinstalowałem avk. mam teraz kasperskiego. nie wszystkie wpisy się usuneły ;/

Więc wywal z Hijacka:

O4 - HKLM\..\RunServices: [AVKWCtl] C:\PROGRA~1\ANTIVI~1\AVKWCTL9.EXE

I przeczyść rejestr jv16 PowerTools.

wiec loga zapodajesz :slight_smile: