Prosze o spr. loga


(123448) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:15:24, on 2005-08-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\PROGRA~1\AGNITUM\TAUSCA~1.7\taumon.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Dentr0s\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tau Monitor] D:\PROGRA~1\AGNITUM\TAUSCA~1.7\taumon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://D:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF027152-7AEB-4889-8623-D4567EFF36DF}: NameServer = 192.168.128.254,194.204.159.1

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - D:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

====================================

Panie Gregor10 jestes starym użytkownikiem tego forum a nie wiesz jak wkleić prawidłowo loga :?

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Grebo) #2

Log ogólnie czysty. Kosmetycznie możesz usunąć:

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odznaczyć Check for updates automatically

Panel sterowania >>> Ustawienia regionalne >>> Języki >>> Detale >>> Zaawansowane >>> odznaczyć usługi tekstowe

W opcjach Gadu odznaczyć start z Windows.


(123448) #3

a co to jest :? bo tylko o ten wpis się martwie ...


(Grebo) #4

Prawidłowy wpis od Steganosa. W poprzednim logu którego dałeś 15 sierpnia też go miałeś. Poczytaj (jeśli znasz angielski).

http://www.processlibrary.com/directory/files/slee81/


(123448) #5

dzięki