Proszę o spr. logów, wysoki skaczący ping w CS


(Puzon93) #1

Witam.

Mam do was ogromną prośbę, od niedawna zacząłem grać w CSa i miałem ping w wysokości 130-150. Natomiast ostatnio wynosi on od 150- w górę !

I niekiedy doskakuje do ponad 3000 ! Nie wiem czym jest to spowodowane, wszystkie programy, które służą do pobierania plików są naturalnie wyłączone, gadu-gadu również.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:28:48, on 09-11-12

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\New Boundary\PrismXL\PRISMXL.SYS

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&p=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Puzon\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY

O4 - HKLM..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [iDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystkie linki przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij zawartość wideo FLV przez IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E19DDF8B-A84C-402A-A6D8-5BC86C1C70FF}: NameServer = 193.41.112.18 193.41.112.14

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: PrismXL - New Boundary Technologies, Inc. - C:\Program Files\Common Files\New Boundary\PrismXL\PRISMXL.SYS

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

--

End of file - 5314 bytes


(jessica) #2

W OTL przed skanowaniem, ustaw jeszcze dodatkowe opcje poprzez wklejenie do pola "Custom Scans/Fixes":

Następnie przestaw "Processes" i "Modules" na "All", inne ustawienia zrób zgodnie z opisem narzędzia, i potem kliknij "Run Scan",

Logi wklej na http://wklejto.pl/, a w poście daj tylko linki(czyli skopiuj adres z paska adresów)

jessi


(Puzon93) #3

OTL -http://www.wklejto.pl/47050

Extras- http://wklejto.pl/47051

SRENG- http://wklejto.pl/47052

z góry dziękuje za wszelaką pomoc.


(jessica) #4

Nie widać żadnej infekcji.

Kosmetyka:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

jessi


(Puzon93) #5

bardzo dziękuje za pomoc, ping trochę się polepszył i nie ma już tak wysokich wahań.