Prosze o spradzenie loga


(Barcelona1988) #1
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\NVSVC.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PAYTIME.EXE

C:\PROGRAM FILES\BARGAIN BUDDY\BIN\BARGAINS.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\EBATES_MOEMONEYMAKER\EBATESMOEMONEYMAKER0.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PAYTIME.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAM FILES\EBATES_MOEMONEYMAKER\EBATESMOEMONEYMAKER1.EXE

E:\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

E:\DO WIRUSOW\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\NEM220.DLL (file missing)

O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - C:\WINDOWS\WSEM303.DLL (file missing)

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - C:\PROGRAM FILES\180SEARCHASSISTANT\SALMHOOK.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {02DCA195-602B-4B1F-83FF-381B7E804BDB} - C:\WINDOWS\SYSTEM\HDBHO.DLL

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\PROGRAM FILES\SIDEFIND\SFBHO.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {016235BE-59D4-4CEB-ADD5-E2378282A1D9} - C:\PROGRAM FILES\APRPS\CXTPLS.DLL (file missing)

O2 - BHO: CHelper Object - {2B3452C5-1B9A-440F-A203-F6ED0F64C895} - C:\WINDOWS\REM00001.DLL

O2 - BHO: Url Catcher - {CE31A1F7-3D90-4874-8FBE-A5D97F8BC8F1} - C:\PROGRA~1\BARGAI~1\BIN\APUC.DLL

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_98.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: ISTbar - {FAA356E4-D317-42a6-AB41-A3021C6E7D52} - C:\PROGRAM FILES\ISTBAR\ISTBARCM.DLL (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\program files\180searchassistant\salm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] \ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [3gIXA5] "C:\WINDOWS\TEMP\CXTPLS_LOADER.EXE" /PC=CP.IST2 /SHUN /UNAR="/CTUN" 

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [WINSTART001.EXE] C:\WINDOWS\System\WINSTART001.EXE -b

O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\program files\n-case\msbb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Bargains] C:\Program Files\Bargain Buddy\bin\bargains.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [EbatesMoeMoneyMaker0] "C:\PROGRAM FILES\EBATES_MOEMONEYMAKER\EbatesMoeMoneyMaker0.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [NVSvc] C:\WINDOWS\SYSTEM\nvsvc.exe -runservice

O4 - HKLM\..\RunServices: [ABNetMon] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [bDomRWfnT] EXSPSTUB.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\WINDOWS\SYSTEM\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [aupd] C:\WINDOWS\SYSTEM\sywsvcs.exe

O8 - Extra context menu item: Ebates - file://C:\PROGRAM FILES\EBATES_MOEMONEYMAKER\Sy350\Tp350\scri350a.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Ebates - {7F241C00-DAB6-11d5-AAA8-0001028DF1BC} - file://C:\Program Files\EbatesMoeMoneyMaker\System\Temp\ebates_script0.htm (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Ebates - {6685509E-B47B-4f47-8E16-9A5F3A62F683} - file://C:\PROGRAM FILES\EBATES_MOEMONEYMAKER\Sy350\Tp350\scri350a.htm (HKCU)

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - 

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {7C559105-9ECF-42B8-B3F7-832E75EDD959} (Installer Class) - http://www.tbcode.com/ist/softwares/v4.0/0006_regular.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_65.cab

O16 - DPF: {91433D86-9F27-402C-B5E3-DEBDD122C339} - http://playqames.com/default.cab?uid=18&id=31346&ex&1s&ppd=5

(Gutek) #2

Gdzie nagłowek??? Ostatni raz analizuje takiego log-a mają byc całe! !!

To windows 98?

  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis TU).

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Użyj FxIstbar.exe.

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet6_98.dll i za pomocą strzałki () przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish