Proszę o sprawdz. loga - komp mi się strasznie długo odpala


(Modrzewiak) #1

Po wlączeniu komputera dopiero po upływie ok.5 minut mogę odpalić programy bez zwiechy…sądzę,że coś namieszało mi w autostarcie… Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:17:13, on 2006-01-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATIPTAXX.EXE

C:\Program Files\Common Files\Canopus Shared\ProCoder 2\Kernel\PNXSERVR.exe

C:\Program Files\RFA\rfagent.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Cichy Listonosz\Cichy Listonosz.exe

C:\Program Files\IDA\ida.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\xxx\USTAWI~1\Temp\Rar$EX52.937\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Gwiezdne wrota

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: ip.icehosting.com L2authd.lineage2.com

O1 - Hosts: ip.icehosting.com L2testauthd.lineage2.com

O1 - Hosts: ip.icehosting.com nprotect.lineage2.com

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Internet Download Accelerator - {2A646672-9C3A-4C28-9A7A-1FB0F63F28B6} - C:\PROGRA~1\IDA\idaiehlp.dll

O3 - Toolbar: IDA Bar - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - C:\Program Files\IDA\idabar.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATIPTAXX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Win32] C:\Win32\dll\Win32k.exe -starthide C:\Win32\dll\Win32.exe -local

O4 - HKLM\..\Run: [NexusServer] "C:\Program Files\Common Files\Canopus Shared\ProCoder 2\Kernel\PNXSERVR.exe" -SelfLaunch

O4 - HKLM\..\Run: [rfagent] "C:\Program Files\RFA\rfagent.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Cichy Listonosz.lnk = C:\Cichy Listonosz\Cichy Listonosz.exe

O8 - Extra context menu item: Download ALL with IDA - C:\Program Files\IDA\idaieall.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDA - C:\Program Files\IDA\idaie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - C:\Program Files\IDA\ida.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Internet Download Accelerator - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - C:\Program Files\IDA\ida.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9958854-C40C-4EBF-85F7-2BAFF71FFA07}: NameServer = 82.177.25.245,213.172.186.4

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - F:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

(Laox) #2

Przeglądnąłem log’a i stwierdziłem kilka tojanów ci się uruchamia :? .

Pliki typu: ssms.exe , svchost.exe , spoolsv.exe , explorer.EXE ( !!


(Gutek) #3

co ty opowiadasz syf można w 5 minut usunąć a format trwa dłuzej :stuck_out_tongue:

w trybie awaryjnym usuń a wpis hijackiem

Daj log z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989


(Laox) #4

Ale i tak bym zrobił formata na jego miejscu :mrgreen: .