Prosze o sprawdzenia loga


(Gesiu) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:24:40, on 05-09-06

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\PC-CILLIN 2002\PCCPFW.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\PC-CILLIN 2002\PCCGUIDE.EXE

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\PC-CILLIN 2002\PCCIOMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\PC-CILLIN 2002\PCCCLIENT.EXE

C:\PROGRAM FILES\TREND MICRO\PC-CILLIN 2002\POP3TRAP.EXE

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\PROGRAM FILES\NAVEXCEL\NAVHELPER\V2.0.4D\NAVAPP.EXE

C:\WINDOWS\ICONRA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZSTATUS.EXE

C:\PROGRAM FILES\PROGMAN\SERWER\BIN\IBSERVER.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:NavigationFailure

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:NavigationFailure

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:NavigationFailure

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {94773E32-F6D5-F35D-843D-FA4DF7D52BC5} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LHEUEZGM.DLL

O2 - BHO: (no name) - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B2872E01-693F-11D9-90BD-000CD1A50A68} - C:\WINDOWS\SYSTEM\OOKMAA.DLL

O2 - BHO: NavHelper Class - {C1E58A84-95B3-4630-B8C2-D06B77B7A0FC} - C:\PROGRAM FILES\NAVEXCEL\NAVHELPER\V2.0.4D\NHELPER.DLL

O2 - BHO: Helper Class - {D80C4E21-C346-4E21-8E64-20746AA20AEB} - C:\PROGRAM FILES\NAVEXCEL SEARCH TOOLBAR\NAVEXCELBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Internet Anonym - {00000000-0002-0002-0000-000000000000} - c:\program files\steganos internet anonym 6\siaiep.dll

O3 - Toolbar: NavExcel Toolbar - {5AA06644-BC46-4220-A460-47A6EB47C96D} - C:\PROGRAM FILES\NAVEXCEL SEARCH TOOLBAR\NAVEXCELBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCCIOMON.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCIOMON.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [expolorer_rundll] c:\windows\system\haslo.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [navapp] C:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\navapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IconRA] IconRA.exe

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [PCCPFW] C:\Program Files\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {042EEA26-2402-4E5A-B5BB-0FB445A5526E} (VacPro.win98_P) - http://www9.advnt01.com/dialer/win98_P.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 10.0.0.1

O18 - Filter: text/html - {E2435FC8-6B8C-11D9-90BD-000CA3E54B56} - C:\WINDOWS\SYSTEM\OOKMAA.DLL

O18 - Filter: text/plain - {E2435FC8-6B8C-11D9-90BD-000CA3E54B56} - C:\WINDOWS\SYSTEM\OOKMAA.DLL

(Kuz5) #2

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym )

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7

Ten wpis z kreseczką "_" usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} i _{CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy

Jeżeli bedziesz miał problem w usunieciu jakiegos pliku to napisz

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.