Prosze o sprawdzenia loga


(Barcelona1988) #1

strasznie wolno otwieraja mi sie strony w necie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:42:37, on 2006-04-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

D:\WINDOWS\Mixer.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\inet20001\socks.exe

D:\WINDOWS\System32\spoolsvv.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\eMule\emule.exe

E:\Do wirusow\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=D:\WINDOWS\inet20001\services.exe

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - D:\WINDOWS\inet20001\3.03.00.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: IExplorerHelper Class - {E89097ED-3400-411D-9647-D368C3311C98} - D:\WINDOWS\System32\IeHelperExVSSS.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [loaddll] loaddll.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [MsgCenterExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft standard protector] D:\WINDOWS\inet20001\socks.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [spoolsvv] D:\WINDOWS\System32\spoolsvv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [load32] D:\WINDOWS\lsass.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] D:\DOCUME~1\CWANIA~1\USTAWI~1\Temp\13.tmp3584.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: 00Hedgie00reg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\00Hedgie00.dll

O20 - Winlogon Notify: 3246762198745124975reg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\3246762198745124975.dll

O20 - Winlogon Notify: SensSrv - senssrv.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: ur32artreg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\ur32art.dll (file missing)

O21 - SSODL: SysTray.Exsl - {6368D5FC-6F5C-4f5b-B164-E67214F67859} - D:\WINDOWS\System32\kiemdejk.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

I naucz się prawidłowo obejmować logi tagami

Pozdrawiam kuz5


(Szeryf118) #2

Przeczytaj TO :evil: .

Skoro jesteś tu od 28 listopada, powinieneś już wiedzieć, jak tytułować tematy :evil: .


(Bbieniol) #3

Widziałeś ten komunikat --> Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów <-- zastosuj sie do niego

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery pogrubione ręcznie z dysku):

W razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox

Opróżnij folder TEMP

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Barcelona1988) #4

"Silent Runners.vbs", revision 44, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"DataLayer" = "D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE" ["Nokia Mobile Phones Ltd."]

"PCSuiteTrayApplication" = "D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE" [empty string]

"C-Media Mixer" = "Mixer.exe /startup" ["C-Media Electronic Inc. (http://www.cmedia.com.tw)"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"TkBellExe" = ""D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"MsgCenterExe" = ""D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"NeroCheck" = "D:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"AVG7_CC" = "D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."]

"SunJavaUpdateSched" = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"WindowsUpdate" = "*]" (unwritable string) [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "HBO Class"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\inet20001\3.03.00.dll" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

\InProcServer32(Default) = "d:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:08:04, on 2006-04-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

D:\WINDOWS\Mixer.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\System32\WScript.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Do wirusow\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - D:\WINDOWS\inet20001\3.03.00.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] D:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [MsgCenterExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://d:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: 00Hedgie00reg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\00Hedgie00.dll

O20 - Winlogon Notify: 3246762198745124975reg - D:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\3246762198745124975.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Gblade) #5

Log z silenta jest ucięty, poczekaj na komunikat Done! .

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + cały z silenta