Prosze o sprawdzenia logow


(Katrix5) #1

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:16:40, on 2009-03-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Eset\amon.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

D:\WINDOWS\system32\nod32cc.exe

D:\WINDOWS\system32\nod32m2.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

D:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

D:\Program Files\Steam\Steam.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - D:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [C6501Sound] RunDll32 c6501.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [ASUSGamerOSD] D:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM..\Run: [Amon] "D:\Program Files\Eset\amon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NOD32POP3] "D:\Program Files\Eset\pop3scan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Nod32CC] "D:\WINDOWS\system32\nod32cc.exe" -DONTSHOW

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [CM108Sound] RunDll32 CM108.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [steam] "d:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - D:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - D:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: NOD32 Control Center Service (NOD32ControlCenter) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\nod32cc.exe

O23 - Service: NOD32 Service (NOD32Service) - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\nod32m2.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

--

End of file - 5949 bytes


(matio) #2

Log ok. Daj log z Combofix.


(Agatonster) #3

AgatoNq ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu