Prosze o sprawdzenie l;oga


(Sylvio) #1

witam, prosze o sprawdzenie loga dla kolegi :slight_smile:


(Gutek) #2

do usunięcia wpisy hijakciem wtrybie awaryjnym, potem skasuj ręcznie folder zaznaczony na czerwono

netcon nie wypowiadaj się

nie ruszaj antywirusa masz jego, to bład hijacka ze pokazuje ten wpis jako (file missing)


(Sylvio) #3

Gutek oto nowy log po usunieciu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:22:16, on 2005-11-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


(Gutek) #4

Juz Ok pięknie i czysto :wink:


(Sylvio) #5

serdeczne dzieki w imieniu mojego kolegi. Gutek jestes wielki :slight_smile: