Proszę o sprawdzenie loga / bluescreen na starcie


(Marek90 90) #1

Proszę o sprawdzenie loga ze względu na resetujący się komputer przy starcie systemu:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:54:33, on 2008-07-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

C:\PROGRA~1\Labtec\LABTEC~1\Keyboard.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\MAREKS~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.106\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KeyBoard] C:\PROGRA~1\Labtec\LABTEC~1\Keyboard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Reboot.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1191338333502

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

(Pan Ziombl) #2

O4 - Global Startup: Reboot.exe


(Kambor4) #3

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked

Daj log z -----> ComboFix.

:slight_smile:


(Pan Ziombl) #4

jak masz bluescreeny daj loga z debugging tolls for windows


(Marek90 90) #5
Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 77, {c000000e, c000000e, 0, 3a0c000}


***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.


*********************************************************************

* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *

* *

* The Symbol Path can be set by: *

* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *

* using the -y argument when starting the debugger. *

* using .sympath and .sympath+ *

*********************************************************************


Followup: MachineOwner

(Kambor4) #6

Daj log z ComboFix'a.


(Marek90 90) #7
[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]

(Leon$) #8

Log wygląda na czysty

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

:slight_smile:


(Marek90 90) #9

26 lipiec 2008 00:07:22

System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)

Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus25/07/2008

Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus897010

Ustawienia skanowania 

Skanowanie przy użyciu następujących baz danych standardowe 

Skanuj archiwa nie 

Skanuj pocztowe bazy danych tak 


Obszar skanowania Mój komputer 

A:\

C:\

D:\

E:\

F:\ 


Statystyki skanowania 

Liczba skanowanych obiektów 54361 

Liczba wykrytych wirusów 0 

Liczba zainfekowanych obiektów 0 

Liczba podejrzanych obiektów 0 

Czas trwania skanowania 01:08:58 


Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie 

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\Cookies\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\NTUSER.DAT Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012008072520080726\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\Marek Szczepanik\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty 


C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\aswResp.dat Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\Avast4.db Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\AshWebSv.ws Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\aswMaiSv.log Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\nshield.log Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\selfdef.log Object is locked pominięty 


C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\report\Osłona rezydentna.txt Object is locked pominięty 


C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty 


C:\System Volume Information\_restore{2324CDE5-EBD9-439B-934A-9D92389BCC8E}\RP87\change.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\ACEEvent.evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_4c4.dat Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\Temp\_avast4_\Webshlock.txt Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty 


C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty 


D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty 


D:\System Volume Information\_restore{2324CDE5-EBD9-439B-934A-9D92389BCC8E}\RP87\change.log Object is locked pominięty 


Proces skanowania został zakończony.

(huber2t) #10

W raporcie czysto

:slight_smile:


(Agatonster) #11

Blaster ,

Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Ważne

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i stosuj się do Tematu