...proszę o sprawdzenie loga - był Trojan


(system) #1

[

quote]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:59:00, on 2006-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy użytkowe\hijackthis\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

(adam9870) #2

Czysto :slight_smile:


(Gutek) #3

zainstaluj Ewido

http://www.searchengines.pl/phpbb203/lo ... 16762.html zrob update i przelec system :slight_smile:


(system) #4

co to jest ?i do czego służy? :oops:


(Gutek) #5

Program ktory w klasie spybot, ad-aware w wyszukiwaniu syfu jest Ok mmasz linka skad jego pobrac :slight_smile:

Jak sciagniesz zainstaluj i w programie nacisnij update niech sie zaktualizuje potem scan wcisnij niech zeskanuje kompa


(system) #6

Gutek2222 dzięki ... - mam ad-aware i spywareBla. a także Avast i MKS - online ,myśle że to narazie wystarczy skoro log jest czysty.


(Musg) #7

to nie nic wspólnego z tym czym zajmuje sie ewido :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:


(Gutek) #8

to pikus przy EWIDO - tylko trzeba po 15 dniach kupic licencje :slight_smile:


(Kuz5) #9

musg i Gutek2222 to nie chat, koniec tej dyskusji :?

Zbedne posty poleciały