Prosze o sprawdzenie loga [.com]


(Smoke) #1

Witam

Jak robie kopiuj/wklej jakis adres www do explorera to mi dopisuje na koncu .com

Co dziwne... nie za kazdym razem :expressionless:

MOj log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:17:51, on 2006-02-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CePMTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program Files\EzButton\CplBTQ00.EXE

C:\Program Files\Toshiba Controls\CpRmtKey.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

C:\Program Files\Drag'n Drop CD+DVD\BinFiles\DragDrop.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.25.0\gnotify.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CeEPwrSvc.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop 7.0 CE\Photoshop.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\EXCEL.EXE

C:\WINDOWS\msagent\AgentSvr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Moje dokumenty\Kamil\instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ercom.com.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CeEPOWER] C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CePMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program Files\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CplBTQ00] C:\Program Files\EzButton\CplBTQ00.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CpRmtKey] "C:\Program Files\Toshiba Controls\CpRmtKey.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Drag'n Drop CD+DVD] C:\Program Files\Drag'n Drop CD+DVD\BinFiles\DragDrop.exe /StartUp

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\G001-1.0.25.0\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [scsrv.exe] C:\Program Files\Security Officer for Windows\scsrv.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://host.cycore.net/plugins/windows/ie/Cult3D_IE_5.3.0.228.cab

O23 - Service: CeEPwrSvc - COMPAL ELECTRONIC INC. - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Management\CeEPwrSvc.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Gutek) #2

Jest Ok

tego wpisu nie znam


(Kuz5) #3

Wychodzi na to, że ten wpis pochodzi od Windows Security Officer

Najlepiej zapytać o to samego usera :wink:

camelleon znasz ten wpis, wiesz od czego on jest ??


(Gutek) #4

podobnie jest z 1st Internet Privacy Tool też jest plik scsrv.exe więc zobaczymy - nie instalowałem dlatego nie wiem - ktoś na próbe zrobi test :wink:


(Smoke) #5

tego WSO nie instalowalem, wpis nie wiem skad pochodzi,

ale windows nie znajduje pliku scsrv.exe

ani nie widze katalogu C:\Program Files\Security Officer for Windows

i mam wlaczone “pokaz ukryte pliki i kat.”


(Gutek) #6

Odinsatluj Windows Security Officer i daj log z silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989