Prosze o sprawdzenie loga. Czy wszystko jest wporządku?


(Barylkaq) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:25:51, on 2005-08-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Firewall\kavpf.exe

C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\WebFilter.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\PS.exe

C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\ADSCLE~1.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\DOCUME~1\BARYA~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.942\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = w3cache.lublin.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.lublin.pl:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Poly HTML Filter BHO - {0140DF95-9128-4053-AE72-F43F0CFCA062} - C:\WINDOWS\system32\SiKernel.dll

O2 - BHO: SIPAKBHO Class - {40FB69E1-9B7B-453F-B238-37D8E9528929} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\Webfilter\PAKIEPlugins.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Offliner AdFilter Helper - {DC9377A2-2E8D-44A1-99DB-F8A821DF254D} - C:\WINDOWS\system32\SiPlugins.dll

O3 - Toolbar: Pasek Webfilter - {75CD0BC5-E317-449C-9FF6-4986B3D48F64} - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\PAKIEGUI.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\Programy\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PowerS] C:\WINDOWS\PowerS.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Firewall.lnk = ?

O4 - Global Startup: TVRMVCR.lnk = C:\Program Files\Prolink\PlayTV XP\TVRMVCR.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Add selected links to Link Container - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_collector_sel.htm

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Programy\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: Show domain links - C:\PROGRA~1\GDATA~1\ANTIVI~1\WEBFIL~1\System\Scripts\off_domain_links.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirenKit InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Kuz5) #2

Log masz czysty

Znasz to, sam to ustawiałeś: (ale lepiej to zostaw)

A i mam pytanie nie masz czasem takiego folderu:

C:\Program Files** Hotbar**

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.


(Barylkaq) #3

ok sorry :slight_smile:

nie mam takiego folderu hotbar


(Czornyaa) #4

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = w3cache.lublin.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.lublin.pl:3128

przecierz widac ze to sa jego orginalne proxy jego sieci wiec zostawia bo sam to ustawil ewent. jego admin sieci

C:\Program Files\ Hotbar

kuz5 z kad to wytrzasnales ??

barylkaq

oczysc sobie system, programy, rejestr tym

CCleaner

http://www.filehippo.com/download/file/ … tup122.exe

dla pewnosci przeskanuj kompa tym

–F-Secure–

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

–Trend Micro (PC-cillin)–

http://housecall.trendmicro.com/houseca … t_corp.asp


(Kuz5) #5

Człowieku nie myl pojec widziałes co ja napisałem

Kłania sie czytanie ze zrozumieniem :?

a druga sprawa to było pytanie do barylkaq a nie ciebie

Hehe widać właśnie jak sie znasz, to było poprostu moje prywatne pytanie

I nie próbuj z siebie zrobić wszechwiedzącego bo jedynie wyjdziesz na … :x