Prosze o sprawdzenie loga :D


(L Jaspinski) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:24:39, on 05-05-05

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA PASS\MEDIAPASSK.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\SAHAGENT-CDT1004.EXE

C:\PROGRAM FILES\MEDIA PASS\MEDIAPASS.EXE

C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTEM.EXE

C:\WINDOWS\DANE APLIKACJI\BMTH.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA PLAYER\WMPLAYER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pajacyk.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {48FF86AC-6617-3FEB-3D85-67837ABCAA98} - C:\WINDOWS\SYSTEM\EGDJCID.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Media Pass] C:\PROGRAM FILES\MEDIA PASS\MediaPassK.exe

O4 - HKLM..\Run: [sAHBundle] C:\WINDOWS\TEMP\SAHAGENT-CDT1004.EXE run

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [ssgrate.exe] C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTEM.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Pdrp] C:\WINDOWS\Dane aplikacji\bmth.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - mhtml:file://C:\ARCHIVE.MHT! http://aseger.info/server.exe

O16 - DPF: {F96D229F-129A-43B5-9B51-B7820E1BF2D3} (GameControl2 Control) - http://www.miastoplusa.pl/applets/GameControl104.cab

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://www.kazaalite.pl/stats/xaw.chm::/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://kazaalite.pl/stats/mt.chm::/MediaTicketsInstaller.cab

O21 - SSODL: Sysctl Desktop Handler - {23456789-0000-0020-0900-00AAFF6D2EA4} - C:\WINDOWS\System32\ntosv.dll

Jak mozecie to wpisujcie od razu jak co usuwać :D:D:D THNX


(Kuz5) #2

Wyczyść katalog TEMP

Start=>Uruchom=>%temp%=>I usuń wszystko co sie tam znajduje

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)


(Adarek) #3

Zastosuj jeszce >>> http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=1509

oraz zainstaluj :arrow: http://www.microsoft.com/poland/windows ... fault.mspx

:smiley:

Ps.

Sprawdził bym jeszcze czy na dysku nie został folder Media Tickets Installer >>> i usuną. :smiley:

Oraz coś w stylu nosuxxx. W kluczach rejestru też. :smiley: