Proszę o sprawdzenie loga HijackThis


(God2019) #1

Oto i on:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:28:58, on 2007-11-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Programy\USDownloader_24.10_07_Up_by_M_JstEr\USDownloader_24.10_07 Up by M@JstEr\USDownloader.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Programy\AQQ\AQQ.exe

C:\Documents and Settings\admin\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\Programy\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Uniblue SpeedUpMyPC] D:\Programy\SpeedUpMyPC\SpeedUpMyPC.exe -s

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{491A8CB1-4D81-4B85-BEE6-943C8AA6C54A}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7418916-D554-4147-9BF2-5E36BD7B08DF}: NameServer = 212.85.112.32,193.110.121.20

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{491A8CB1-4D81-4B85-BEE6-943C8AA6C54A}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Programy\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: D:\Programy\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - D:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

niemam żadnego problemu lecz chce sprawdzić czy wszystko jest ok


(Agatonster) #2

godfather1991

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Zobacz wskazany temat i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie, opisz też sam problem...

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Gutek) #3

Log Ok, jaki masz problem z komputerem?