Prosze o sprawdzenie loga i pomoc

(Aduchat) #1

ComboFix 08-07-13.9 - Użytkownik 2008-07-14 13:05:39.3 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.238 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Pulpit\ComboFix.exe

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-14 to 2008-07-14 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-14 09:17 . 2008-04-04 18:23 103,037 -rahs---- C:\ranvrgn.exe

2008-07-13 08:46 . 2008-07-13 08:46

2008-07-13 08:44 . 2008-07-13 08:44

2008-07-06 16:35 . 2008-07-06 16:36

2008-07-06 16:35 . 2008-07-06 16:36

2008-07-06 13:51 . 2008-07-06 13:51

2008-07-06 13:46 . 2008-07-13 08:30

2008-07-06 13:10 . 2008-07-06 13:10

2008-07-06 12:32 . 2008-07-06 12:32

2008-07-06 12:32 . 2008-07-06 12:32

2008-06-15 11:45 . 2008-06-15 11:45

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-12 17:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2008-07-12 17:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2008-07-12 17:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2008-07-06 09:22 --------- d-----w C:\Program Files\Ganymede

2008-06-24 06:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\BearShare

2008-06-24 06:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\BearShare

2008-06-24 06:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\BearShare

2008-06-21 13:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Skype

2008-06-21 13:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Skype

2008-06-21 13:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Skype

2008-06-15 10:06 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2008-06-15 10:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-15 10:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-15 10:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-06 15:30 --------- d-----w C:\Program Files\Kaspersky Lab

2008-06-06 13:58 --------- d-----w C:\Program Files\Asprate

2008-06-01 06:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Winamp

2008-06-01 06:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Winamp

2008-06-01 06:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Winamp

2008-05-22 14:04 --------- d-----w C:\Program Files\Advanced Grapher

2008-05-11 18:52 888 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma2.dat

2008-05-11 18:52 888 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma2.dat

2008-05-11 18:50 4,312 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma.dat

2008-05-11 18:50 4,312 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma.dat

2006-03-27 18:37 36 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik\klextlock.dat

1999-11-10 19:56 44 ----a-w C:\Program Files\safemode.bat

1999-10-23 22:42 32 ----a-w C:\Program Files\safemode.tcf

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-07-14_ 9.32.59.62 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2008-07-14 11:03:59 16,384 ----atw C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_5d0.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 00:44 15360]

“Gadu-Gadu”=“D:\Gadu-Gadu\gg.exe” [2008-03-20 12:04 2127296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“NvCplDaemon”=“C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll” [2004-07-13 02:50 4112384]

“NvMediaCenter”=“C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll” [2004-07-13 02:50 81920]

“NeroFilterCheck”=“C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 11:50 155648]

“QuickTime Task”=“C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” [2008-01-10 16:27 385024]

“WinampAgent”=“D:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [2008-04-01 20:49 36352]

“Sony Ericsson PC Suite”=“C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” [2006-11-24 01:06 487424]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe” [2008-02-22 05:25 144784]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-05-16 01:19 79224]

“SoundMan”=“SOUNDMAN.EXE” [2004-12-22 11:09 77824 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2004-07-13 02:50 843776 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 00:44 15360]

“Picasa Media Detector”=“D:\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe” [2008-02-26 02:23 443968]

C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2008-04-23 03:38:16 29696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“vidc.I420”= i263_32.drv

“vidc.3ivx”= 3ivxVfWCodec.dll

“vidc.3iv2”= 3ivxVfWCodec.dll

“msacm.divxa32”= divxa32.acm

“VIDC.HFYU”= huffyuv.dll

“VIDC.i263”= i263_32.drv

“msacm.imc”= imc32.acm

“VIDC.VP31”= vp31vfw.dll

“vidc.DIV3”= DivXc32.dll

“vidc.DIV4”= DivXc32f.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“AntiVirusDisableNotify”=dword:00000001

“UpdatesDisableNotify”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“C:\WINDOWS\system32\dplaysvr.exe”=

“D:\Gadu-Gadu\gg.exe”=

“C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”=

“C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe”=

“C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe”=

“D:\Program Files\THawk2.exe”=

“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe”=

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

“25018:TCP”= 25018:TCP:BitComet 25018 TCP

“25018:UDP”= 25018:UDP:BitComet 25018 UDP

R0 uliagpkx;ULi AGP Bus Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpkx.sys [2005-05-03 11:31]

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-05-16 01:20]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-05-16 01:16]

.

Contents of the ‘Scheduled Tasks’ folder

“2008-06-25 09:38:04 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job”

  • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-07-14 13:07:22

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-07-14 13:09:22

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-14 11:08:54

ComboFix2.txt 2008-07-14 08:12:30

ComboFix3.txt 2008-07-14 07:33:41

Pre-Run: 5,229,826,048 bajtów wolnych

Post-Run: 5,219,753,984 bajtów wolnych

128

(huber2t) #2

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\ranvrgn.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

Jakie sa problemy?

(Aduchat) #3

dzieki oto log:

ComboFix 08-07-13.9 - Użytkownik 2008-07-14 13:35:29.4 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.145 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Pulpit\CFScript.txt

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

FILE ::

C:\ranvrgn.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\ranvrgn.exe

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-06-14 to 2008-07-14 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-13 08:46 . 2008-07-13 08:46

2008-07-13 08:44 . 2008-07-13 08:44

2008-07-06 16:35 . 2008-07-06 16:36

2008-07-06 16:35 . 2008-07-06 16:36

2008-07-06 13:51 . 2008-07-06 13:51

2008-07-06 13:46 . 2008-07-13 08:30

2008-07-06 13:10 . 2008-07-06 13:10

2008-07-06 12:32 . 2008-07-06 12:32

2008-07-06 12:32 . 2008-07-06 12:32

2008-06-15 11:45 . 2008-06-15 11:45

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-12 17:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2008-07-12 17:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2008-07-12 17:58 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\OpenOffice.org2

2008-07-06 09:22 --------- d-----w C:\Program Files\Ganymede

2008-06-24 06:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\BearShare

2008-06-24 06:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\BearShare

2008-06-24 06:57 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\BearShare

2008-06-21 13:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Skype

2008-06-21 13:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Skype

2008-06-21 13:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Skype

2008-06-15 10:06 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2008-06-15 10:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-15 10:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-15 10:03 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\AdobeUM

2008-06-06 15:30 --------- d-----w C:\Program Files\Kaspersky Lab

2008-06-06 13:58 --------- d-----w C:\Program Files\Asprate

2008-06-01 06:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Winamp

2008-06-01 06:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Winamp

2008-06-01 06:59 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Winamp

2008-05-22 14:04 --------- d-----w C:\Program Files\Advanced Grapher

2008-05-11 18:52 888 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma2.dat

2008-05-11 18:52 888 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma2.dat

2008-05-11 18:50 4,312 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma.dat

2008-05-11 18:50 4,312 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\chroma.dat

2006-03-27 18:37 36 ----a-w C:\Documents and Settings\Użytkownik\klextlock.dat

1999-11-10 19:56 44 ----a-w C:\Program Files\safemode.bat

1999-10-23 22:42 32 ----a-w C:\Program Files\safemode.tcf

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2008-07-14_ 9.32.59.62 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

  • 2008-07-14 11:03:59 16,384 ----atw C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_5d0.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 00:44 15360]

“Gadu-Gadu”=“D:\Gadu-Gadu\gg.exe” [2008-03-20 12:04 2127296]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“NvCplDaemon”=“C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll” [2004-07-13 02:50 4112384]

“NvMediaCenter”=“C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll” [2004-07-13 02:50 81920]

“NeroFilterCheck”=“C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 11:50 155648]

“QuickTime Task”=“C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” [2008-01-10 16:27 385024]

“WinampAgent”=“D:\Program Files\Winamp\winampa.exe” [2008-04-01 20:49 36352]

“Sony Ericsson PC Suite”=“C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe” [2006-11-24 01:06 487424]

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe” [2008-02-22 05:25 144784]

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe” [2008-05-16 01:19 79224]

“SoundMan”=“SOUNDMAN.EXE” [2004-12-22 11:09 77824 C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE]

“nwiz”=“nwiz.exe” [2004-07-13 02:50 843776 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE” [2004-08-04 00:44 15360]

“Picasa Media Detector”=“D:\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe” [2008-02-26 02:23 443968]

C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2008-04-23 03:38:16 29696]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

“vidc.I420”= i263_32.drv

“vidc.3ivx”= 3ivxVfWCodec.dll

“vidc.3iv2”= 3ivxVfWCodec.dll

“msacm.divxa32”= divxa32.acm

“VIDC.HFYU”= huffyuv.dll

“VIDC.i263”= i263_32.drv

“msacm.imc”= imc32.acm

“VIDC.VP31”= vp31vfw.dll

“vidc.DIV3”= DivXc32.dll

“vidc.DIV4”= DivXc32f.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

“AntiVirusDisableNotify”=dword:00000001

“UpdatesDisableNotify”=dword:00000001

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

“%windir%\system32\sessmgr.exe”=

“C:\WINDOWS\system32\dplaysvr.exe”=

“D:\Gadu-Gadu\gg.exe”=

“C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”=

“C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe”=

“C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe”=

“D:\Program Files\THawk2.exe”=

“C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe”=

[HKLM~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

“25018:TCP”= 25018:TCP:BitComet 25018 TCP

“25018:UDP”= 25018:UDP:BitComet 25018 UDP

R0 uliagpkx;ULi AGP Bus Filter Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\agpkx.sys [2005-05-03 11:31]

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-05-16 01:20]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-05-16 01:16]

.

Contents of the ‘Scheduled Tasks’ folder

“2008-06-25 09:38:04 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job”

  • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-07-14 13:36:32

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-07-14 13:37:49

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-07-14 11:37:45

ComboFix2.txt 2008-07-14 11:09:23

ComboFix3.txt 2008-07-14 08:12:30

ComboFix4.txt 2008-07-14 07:33:41

Pre-Run: 5,202,268,160 bajtów wolnych

Post-Run: 5,193,031,680 bajtów wolnych

136

(huber2t) #4

Log OK

(Aduchat) #5

dzięki wielkie

(huber2t) #6

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

(Aduchat) #7

KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

14 lipiec 2008 15:43:02

System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)

Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus14/07/2008

Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus951514


Ustawienia skanowania:

Skanowanie przy użyciu następujących baz danych: rozszerzone

Skanuj archiwa: tak

Skanuj pocztowe bazy danych: tak

Obszar skanowania - Mój komputer:

A:\

C:\

D:\

E:\

F:\

G:\

H:\

Statystyki skanowania:

Liczba skanowanych obiektów: 62286

Liczba wykrytych wirusów: 1

Liczba zainfekowanych obiektów: 2

Liczba podejrzanych obiektów: 0

Czas trwania skanowania: 00:50:29

Nazwa zainfekowanego obiektu / Nazwa wirusa / Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Dr Watson\user.dmp Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Temp\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Temp\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Temp\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService.ZARZĄDZANIE NT\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService.ZARZĄDZANIE NT\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService.ZARZĄDZANIE NT\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\cert8.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\content-prefs.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\cookies.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\downloads.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\flashgot.log Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\formhistory.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\key3.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\parent.lock Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\permissions.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\places.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\places.sqlite-journal Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\places.sqlite-stmtjrnl Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\search.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Sony Ericsson\Teleca\Telecalib\Logging\Application logs\appLauncher_all_log.txt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Sony Ericsson\Teleca\Telecalib\Logging\Application logs\DM_log.txt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Sony Ericsson\Teleca\Telecalib\Logging\Application logs\FM_log.txt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Sony Ericsson\Teleca\Telecalib\Logging\Application logs\HookStarter_log.txt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Sony Ericsson\Teleca\Telecalib\Logging\Application logs\SpecificUSB_log.txt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Dane aplikacji\Sony Ericsson\Teleca\Telecalib\Logging\Application logs\TlibCmnDlgs_log.txt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\Cache_CACHE_001_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\Cache_CACHE_002_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\Cache_CACHE_003_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\Cache_CACHE_MAP_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\k0jl9yug.default\urlclassifier3.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Użytkownik.U-D4EC6129195B4\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\aswResp.dat Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\Avast4.db Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\integ\avast.int Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\AshWebSv.ws Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\aswMaiSv.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\nshield.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\log\selfdef.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\DATA\report\Osłona rezydentna.txt Object is locked pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

C:\System Volume Information_restore{8E4EBE7F-16D4-45E2-B307-1F155743256B}\RP422\change.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_5d8.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Temp_avast4_\Webshlock.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty

D:\ranvrgn.exe Zainfekowanych: Trojan-PSW.Win32.OnLineGames.zex pominięty

E:\ranvrgn.exe Zainfekowanych: Trojan-PSW.Win32.OnLineGames.zex pominięty

Proces skanowania został zakończony.

(huber2t) #8

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

D:\ranvrgn.exe

E:\ranvrgn.exe

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

(Aduchat) #9

Logfile of The Avenger Version 2.0, © by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com

Platform: Windows XP

*******************

Script file opened successfully.

Script file read successfully.

Backups directory opened successfully at C:\Avenger

*******************

Beginning to process script file:

Rootkit scan active.

No rootkits found!

File “D:\ranvrgn.exe” deleted successfully.

File “E:\ranvrgn.exe” deleted successfully.

Completed script processing.

*******************

Finished! Terminate.

(huber2t) #10

Pliki się pousuwały, powinno być ok

:slight_smile:

(Aduchat) #11

ok dzięki