Prosze o sprawdzenie loga kolegi


(Kosior6) #1

Witam. prosze o sprawdzenie loga kolegi. jestkilka problemow z kmputerem, np. nie można ustawic tapety, jest tylko niebieskie tło, ale nie jest to chyba SpySherif, i ponacisnieciu trzech kroli (ctrl + alt + del) pokazuje sie komunikat ze menager zadań zostal wylaczony przez administratora, co z tym zrobić z gory dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:41:50, on 2006-06-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\BtUsrBdg.exe

C:\WINDOWS\system32\BTSetBootKey.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

F:\nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Trans\Trans.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\Services\SERVIC~1.EXE

C:\DOCUME~1\XP\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.672\kal.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.BIN

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Extended Systems\XTNDConnect Blue Manager\XTNDConnect Blue Manager\XCBluMgr.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\PROGRA~1\EXTEND~1\XTNDCO~1\XTNDCO~1\SUSHIM~1.EXE

C:\Program Files\Extended Systems\XTNDConnect Blue Manager\btprot.exe

C:\PROGRA~1\EXTEND~1\XTNDCO~1\XTNDCO~1\BTUI_M~1.EXE

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopOE.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\XP\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_22.dll

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - C:\PROGRA~1\RXTOOL~1\sfcont.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Steganos Internet Anonym - {00000000-5736-4205-0008-781cd0e19f00} - c:\program files\steganos internet anonym pro 7\siapro7iep.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BTUSRBDG] BtUsrBdg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BTSETBOOTKEY] BTSetBootKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [DataLayer] C:\PROGRA~1\COMMON~1\PCSuite\DATALA~1\DATALA~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] F:\nokia\NOKIAP~1\TRAYAP~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [Trans] C:\PROGRA~1\Trans\Trans.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nsdevice] C:\WINDOWS\system32\msctools.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysdev] C:\WINDOWS\system32\lprndrv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [nsdevice] C:\WINDOWS\system32\msctools.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msverify] C:\WINDOWS\system32\vmonts.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [sysdev] C:\WINDOWS\system32\lprndrv.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [KBKalendarz] C:\DOCUME~1\XP\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.672\kal.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [XSC SIP Client] "C:\Program Files\WWTelcoPhone\WWTelcoPhone.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [CashFiesta] F:\Cashfiesta.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] F:\Program Files\edytor\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU\..\Run: [SIAPRO7] "C:\Program Files\Steganos Internet Anonym Pro 7\SIAPRO7.exe" -boot

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [nsdevice] C:\WINDOWS\system32\msctools.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msverify] C:\WINDOWS\system32\vmonts.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysdev] C:\WINDOWS\system32\lprndrv.exe

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Startup.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\party\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - F:\party\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} (MediaGatewayX) - http://static.zangocash.com/cab/180solutions/ie/bridge-c567.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A3C4A63D-F18E-4BD5-8158-75C46835680A}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\PROGRA~1\RXTOOL~1\sfcont.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

(Bbieniol) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz " I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet7_22 i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa :slight_smile:

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG

W trybie awaryjnym odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners