Proszę o sprawdzenie loga - kolejny firmowy komp :)


(Westham) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:59:57, on 2005-07-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\hmc6pej5.exe

C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe

C:\Documents and Settings\recepcja\Pulpit\Hjt\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [hmc6pej5] C:\WINDOWS\system32\hmc6pej5.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.2.lnk = C:\Program Files\program\quickstart.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccess/ie/Bridge-c139.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D3909BFE-25BF-4567-88C8-49A825705C11}: NameServer = 194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

(boczi) #2

Wszystkie czynności wykonujesz w trybie awaryjnym [F8] w czasie bootowania komputera z wyłączonym przywracaniem systemu. Gdybyś nie wiedział, jak to zrobić, zobacz TU.

Kasacja całęgo folderu wraz z plikami w nim zawartymi:

C:\Program Files\ *Media Gateway*

Wyszukujesz i usuwasz na dysku także pogrubione pliki/foldery: (wyszukujesz także w ukrytych, może ich już nie być, to tylko kasujesz wpisy z Hijacka:

Po tych czynnościach kasacja z Hijacka:

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

   	O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccess/ie/Bridge-c139.cab

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name ... e&sid=4369

Kosmetyka

Z autostartu (start -> uruchom -> msconfig) z zakładki Uruchamianie możesz poodznaczać:

ctfmon.exe

Po czynnościach nowy log, opróżnij katalog TEMP w folderze WINDOWS.


(Westham) #3

Po korekcie


(boczi) #4

Log czysty :smiley:


(Westham) #5

Dzieki :smiley: