Proszę o sprawdzenie loga - komp działa czasem dość wolno


(Wiesio52) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:53:54, on 2006-04-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe

D:\programy\Free Download Manager\fdm.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\HHVcdV5Sys\VC5SecS.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gig4free.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] D:\programy\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\programy\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - D:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KlService - Unknown owner - D:\PROGRA~1\KEYLOG~1\KlEngine.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Virtual CD v5 Security service (VC5SecS) - H+H Software GmbH - D:\Program Files\HHVcdV5Sys\VC5SecS.exe

Hmmm... ja tu nie widzę podejrzanych plików, ale może wy coś znajdziecie, bo czasem komp działa dość wolno(może to wina moich 256 MB RAM :slight_smile: )


(Qbek50) #2

kosmetycznie skasuj

powylączaj też z autostartu


(Wiesio52) #3

eee... znaczy jak?


(Qbek50) #4

zaznacz w hijacku wpisy V i kliknij na Fix Checked


(Wiesio52) #5

Ok dzięki, wiesz ja w sumie się nawet orientuje w kompie, ale z Hijacka korzystam niezmiernie rzadko :smiley:


(Qbek50) #6

możesz jeszcze zrobić defragmentacje dysków :slight_smile:


(Bbieniol) #7

Proponuję przejrzeć: Optymalizacja XP

Możesz przeczyścić rejestr --> polecam do tego program RegCleaner 4.3.0.780


(Wiesio52) #8

Wczoraj właśnie czyściłem EasyCleanerem, ale dzięki za dobre chęci :wink: