Proszę o sprawdzenie loga (komp mojej dziewczyny)


(Westham) #1
gfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:23:09, on 05-07-16

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MDM.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\WINDOWS.000\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS.000\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE

C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS.000\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\PROGRAMY\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS.000\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS.000\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGCC.EXE /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGEMC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AVGAMSVR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPa.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [V128IID] Rundll32.exe C:\WINDOWS.000\SYSTEM\v128iitw.dll,STB_InitTweak

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS.000\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS.000\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS.000\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS.000\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c403.cab

(Qbek50) #2

fix:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS.000\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS.000\web\related.htm

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... e-c403.cab


(Kuz5) #3

westham takie wklejanie od tak nie ma sensu, tak wiec podawaj przyczyne zamieszczenia loga bo widze że bardzo czesto wklejasz loga a może sie to skończyć pamiątką pod avatarem.

Log masz ogólnie czysty

Usuń: