Proszę o sprawdzenie loga kumpeli


(Bbieniol) #1

“Spyware infection” - proszę o pomoc w jej imieniu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:09:21, on 2005-12-26

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

G:\WINDOWS\System32\smss.exe

G:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

G:\WINDOWS\system32\services.exe

G:\WINDOWS\system32\lsass.exe

G:\WINDOWS\system32\svchost.exe

G:\WINDOWS\System32\svchost.exe

G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

G:\WINDOWS\explorer.exe

G:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

G:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

G:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

G:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

G:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

G:\Program Files\Roxio\WinOnCD\DirectCD\DirectCD.exe

G:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

G:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

G:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

G:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

G:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

G:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

G:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

G:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

G:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

G:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

G:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

G:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

G:\WINDOWS\inet20003\winlogon.exe

G:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

G:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe

G:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

G:\Documents and Settings\KASIA\Pulpit\HijackThis.exe

G:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - G:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe "g:\program files\common files\microsoft shared\web folders\ibm00001.exe" 

F3 - REG:win.ini: run=G:\WINDOWS\inet20003\winlogon.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - G:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: metaspinner media GmbH - {12FC9A49-CFE0-49AA-BE9E-8F4EEAFC9443} - G:\PROGRA~1\YETISP~1\IEBUTT~1.DLL

O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - G:\WINDOWS\inet20003\3.00.12.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - G:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - G:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - G:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] G:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "G:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] G:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] G:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] G:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "G:\Program Files\Roxio\WinOnCD\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] G:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] G:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\InstantAccess.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] G:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "G:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] G:\WINDOWS\inet20003\winlogon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] G:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] G:\Program Files\ScannerP\TBRIDGE\BIN\RegisterDropHandler.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] G:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "G:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "G:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] G:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] G:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] G:\WINDOWS\inet20003\winlogon.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = G:\Program Files\ScannerP\AM32.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = G:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = G:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://G:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - G:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - G:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - G:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: G:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1114801902648

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A5E28291-609D-416F-AB2F-D016E02FD026}: NameServer = 194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: msupdate - G:\WINDOWS\SYSTEM32\msupdate32.dll

O20 - Winlogon Notify: ssldr - ssldr32.dll (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - G:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - G:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - G:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - G:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - G:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - G:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - G:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - G:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - G:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - G:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

Z góry dzięki za pomoc :wink:

Pozdrawiam


(Gutek) #2
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

zastosuj Usuwanie tapety SpySheriff