Prosze o sprawdzenie loga kumpla


(Bbieniol) #1

Bardzo bym prosił, o sprawdzenie tych logów. Po prostu kumpel ma problemy z transferem i nie wiem co może być tego przyczyną.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:24:32, on 2005-07-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\logonui.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\winssh.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [UpConfgVer] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\UpgConf.exe" /v:7.07.02

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Network Access] winssh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\RunServices: [Network Access] winssh.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A5E730C6-C9BF-4C0B-8C1C-1FB8CC24DA8B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

Z góry dziękuję - pozdrawiam :smiley:


(El Presidento) #2

Widze jeden syf winssh.exe ale poczkekaj na ekspertow :slight_smile:


(boczi) #3
  1. Użyj Windows Worms Doors Cleaner i zamknij porty robaków. Restart komputera.

  2. Start do trybu awaryjnego [F8] w czasie bootowania systemu z wyłączonym przywracaniem systemu.

  3. Kasujesz pliki:

C:\WINDOWS\System32\ winssh.exe

wuamkop32.exe

Drugiego może już nie być.

Po czynnościach, jak już ich nie będzie kasujesz wpisy z Hijacka:

O4 - HKLM\..\Run: [Network Access] winssh.exe

   	O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

 	O4 - HKLM\..\RunServices: [Network Access] winssh.exe

   	O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Update] wuamkop32.exe

I nowy log.


(Bbieniol) #4

Teraz to są logi po "naprawianiu":

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:55:16, on 2005-07-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\winssh.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\System32\wincfgkop9.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Bartek\Pulpit\FixBlast.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [UpConfgVer] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\UpgConf.exe" /v:7.07.02

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [WinConfig9324] wincfgkop9.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinConfig9324] wincfgkop9.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120372767887

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A5E730C6-C9BF-4C0B-8C1C-1FB8CC24DA8B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

Niestety to co napisał boczi nie pomogło. I dlatego mam pytanie: co zrobić, bo kolega ma neostradę 128/96. Niestety próbując ściągać cały czas na liczniku Downloadu widzi wartość "0". Co proponujecie w takiej sytuacji zrobić?

Czekam na Wasze propozycję :smiley:

Pozdrawiam


(Damian) #5

Dalej siedzi. Kasowałeś w trybie awaryjnym??

Ręcznie:

C:\WINDOWS\System32\winssh.exe

C:\WINDOWS\System32\wincfgkop9.exe

W Hijacku:

O4 - HKLM..\Run: [WinConfig9324] wincfgkop9.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [WinConfig9324] wincfgkop9.exe


(Musg) #6

zapytaj kolesia po co mu 2 anty wiry! !!

podczas sciagnia wwdc niech odlaczy przynajmniej jednego anty :slight_smile:

a co do loga to:

te wpisy sa do usuniecia

koles ma sciagnac :

http://www.bleepingcomputer.com/files/killbox.php

odpalasz Killboxa zaznacz opcję Delete on Reboot następnie w polu Full Path of File to Delete wklej scieżke:

C:\WINDOWS\System32\winssh.exe

ale jeszcze sie nie zgadza na restart i wkleja drugą:

C:\WINDOWS\System32\wincfgkop9.exe

następnie program będzie pytał o restart-potwierdzasz

po działaniu log(i powtarzam ,ze moze miec konflikt dwoch anty) :slight_smile:


(system) #7

Bieniol , twój kumpel przede wszystkim powinien zainstalować SP2 :!: