Proszę o sprawdzenie loga mojej dziewczyny


(Marby) #1

Komputer strasznie "muli" mojej dziewczynie i podejrzewam ,że ma dużo "syfu. Dziękuję za poradę.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:40:46, on 2005-06-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\CPUIDLE\srvany.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\CPUIDLE\cpuidle.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\tbcrksrv.exe

C:\Program Files\CpuIdlePro\cpuidle.exe

C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\Magicmenu\magicmenu.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\AGA\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 216.177.73.139 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 216.177.73.139 search.netscape.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: E.HH - {9E992732-295F-4987-8BE3-16FAC1639198} - C:\DOCUME~1\AGA\DANEAP~1\IESERV~1\IEService.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [TheBatCrackServer] C:\WINDOWS\System32\tbcrksrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [CpuIdle] C:\Program Files\CpuIdlePro\cpuidle.exe

O4 - HKLM..\Run: [MBM 5] "C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [AudioHQ] C:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe -s

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: magicmenu.lnk = C:\Program Files\Magicmenu\magicmenu.exe

O4 - Startup: magicmenu.exe

O4 - Startup: magicmenu (2).lnk = C:\Program Files\Magicmenu\magicmenu.exe

O4 - Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\ua_lsp.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://www.puzzle.net.pl/install/sw.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{1FDAE9DB-99F0-41A0-9A1E-2B231E71E5E4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\System32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: cpuidle - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\CPUIDLE\srvany.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe


(Eden 18) #2

fix

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: magicmenu.lnk = C:\Program Files\Magicmenu\magicmenu.exe

O4 - Startup: magicmenu.exe

O4 - Startup: magicmenu (2).lnk = C:\Program Files\Magicmenu\magicmenu.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe


(Kuz5) #3

Widze że nikt sie nie zaja tym logiem hmmm ciekawe dlaczego

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Znasz zostawiasz nie znasz usuwasz:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Masz na kompie XFire Messenger jak nie to pobierz program LSPFix

Odpal LSP-Fix i napisz jakie pliki znajdują sie w oknie Keep a my ci napiszemy jak i jaki plik usunąć

Jezeli chodzi o mulenie tona poczatek odchacz niepotrzebne rzeczy z autostartu:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odptaszkuj Check for updates automatically

Dodatkowo zrób defragmentacje, scandisk, wyczyść katalogi Temp, Prefetch, Temporary Internet File itp.

Zrób jeszcze skan:

:arrow: Panda

:arrow: Kaspersky

:arrow: mks_vir

:arrow: Trend

:arrow: Dr.Web

Dodatkowy skan programami:

:arrow: PestPatrol

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.4

:arrow: Ad-aware SE Personal

:arrow: CWShredder

Update:

Jaki fix są to prawidłowe wpisy wstrzymaj sie narazie z tym fixem


(Musg) #4

"Ultimate Arena"

zapytaj babki czy zna taką grę i czy instalowała?

Wazne...