Proszę o sprawdzenie loga.Możliwe poprawki?


(Szczuply_NH) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:24:54, on 2006-08-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

F:\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

F:\Keyboard\Ikeymain.exe

F:\Eset\nod32kui.exe

F:\DAEMON Tools\daemon.exe

F:\rapget111\rapget.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\DoubleDesktop\dd.exe

F:\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\foobar2000\foobar2000.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} - C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "F:\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] F:\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] F:\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "F:\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "F:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [Rapget] F:\rapget111\rapget.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: SysInfoMyWork.lnk = F:\SysInfoMyWork\SysInfoMyWork.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = F:\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DoubleDesktop.lnk = F:\DoubleDesktop\dd.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - F:\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - F:\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Da się coś usunąć , żeby komp szybciej chodził? Co to jest?

DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

(Qiko) #2

==> tego uzywaja takie programy jak alcohol120 itd,do plyz z zanezpieczniem securom.

w logach czysto.


(boczi) #3

Proszę się zastosować:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889