Prosze o sprawdzenie loga.Nie moge usunąć SpywareStrike


(Seboslaw) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:06:04, on 2006-01-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\mssearchnet.exe

C:\WINDOWS\System32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\System32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\nvctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\SpywareStrike\SpywareStrike.exe

C:\Program Files\SpywareStrike\SpywareStrike.exe

C:\Documents and Settings\jarek i beatka\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Documents and Settings\jarek i beatka\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 8 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HomepageBHO - {27150f81-0877-42e9-af13-55e5a3439a26} - C:\WINDOWS\System32\hp929A.tmp

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Program Access] plscdksx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Update Windows] EXPLORE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\RunServices: [Program Access] plscdksx.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Update Windows] EXPLORE.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - [url=http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab]http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab[/url]

O16 - DPF: {4F5E4276-C120-11D6-A1FD-00508B9D48EA} (dldisplay Class) - [url=http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab]http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab[/url]

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - [url=http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1136567393352]http://update.microsoft.com/windowsupda ... 6567393352[/url]

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - [url=http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab]http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab[/url]

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: MicroSoft Media Tools - Unknown owner - C:\WINDOWS\MSmedia.exe (file missing)

Złączono Posta : 06.01.2006 (Pią) 21:21

Nie napisałem, że ten program(wirus) SpywareStrike, udaje program antywirusowy. Zajmuje stronę główną w przeglądarce internetowej w pasku zadań pokazuje sie komunikat o zainfekowaniu komputera, ogólnie działa podobnie do SpySherifa,ale nie infekuje tapety. Z góry dziękuje za wszelką pomoc.Dzięki.


(Gutek) #2
 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. D

 4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Zastosuj Usuwanie SpyAxe

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Service: MicroSoft Media Tools a plik recznie


(Seboslaw) #3

Niestety pozotaje jeszcze duza wiadomość wystająca z paska zadań informująca “system instrusion detected!”.Poza tym komputer działa cały czas na zwolnionych obrotach. Oto mój log:

Scan saved at 23:49:08, on 2006-01-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\System32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\jarek i beatka\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 12 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - [url=res://c]res://c[/url]:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - [url=http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab]http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab[/url]

O16 - DPF: {4F5E4276-C120-11D6-A1FD-00508B9D48EA} (dldisplay Class) - [url=http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab]http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab[/url]

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - [url=http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1136567393352]http://update.microsoft.com/windowsupda ... 6567393352[/url]

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - [url=http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab]http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab[/url]

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

Złączono Posta : 07.01.2006 (Sob) 1:52

I niestety nie dobra wiadomość SpywareStrike 2.5 pojawil sie ponownie.Ratunku


(Gutek) #4

W takim układzie proszę o log z Silenta - Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=15989


(Seboslaw) #5

"

Silent Runners.vbs", revision 41, [url=http://www.silentrunners.org/]http://www.silentrunners.org/[/url]

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

lub

"Silent Runners.vbs", revision 41, [url=http://www.silentrunners.org/]http://www.silentrunners.org/[/url]

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}

"wininet.dll" = "mscornet.exe" [null data]

"kernel32.dll" = "C:\WINDOWS\System32\mssearchnet.exe" [file not found]

"nvctrl.exe" = "nvctrl.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"VTTrayp" = "VTtrayp.exe" ["S3 Graphics Co., Ltd."]

"VTTimer" = "VTTimer.exe" ["S3 Graphics, Inc."]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"AGRSMMSG" = "AGRSMMSG.exe" ["Agere Systems"]

"Apoint" = "C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe" ["Alps Electric Co., Ltd."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"KAVPersonal50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]

"iTunesHelper" = ""C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"" ["Apple Computer, Inc."]

"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

{ACC563BC-4266-43f0-B6ED-9D38C4202C7E}\(Default) = "Dostęp do programu Internet Explorer"

                    \StubPath = "rundll32 iesetup.dll,IEAccessUserInst" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\jarek i beatka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ssmypics.scr" [**WMI GetObject error**]

Po uruchomieniu “silenta” ukazuje mi sie komunikat

Host skryptów systemu Windows

Skrypt: C:\Dokuments and Settings\Jarek i Beatka\Pulpit\Silent Runners1.vsb

Wiersz: 637

Znak: 2

Bląd: 0x80041003

Kod: 80041003

Zródło: (null)

8-[


(Gutek) #6

chłopie zastosuj Usuwanie SpyAxe


(Seboslaw) #7

Usuwanie SpyAxe nie działa.Program Smitrem, którego sciągałem z podanej przez Ciebie strony nie mógł sie zainstalować i ściągnąłem go z innej.Niestety nie rozwiązał on mojego problemu.Próbowałem tez zrobić to na drugi opisany tam sposób i też lipa.Cały czas pojawia sie ostrzeżenie z pasku zadań o zainfekowaniu kompa i instaluje sie “antywirus” SpywareStrike 2.5.Oto mój nowy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:53:01, on 2006-01-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\System32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\WINDOWS\system32\ftp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\jarek i beatka\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 19 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SpywareStrike] C:\Program Files\SpywareStrike\SpywareStrike.exe /h

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/downloads/kws/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {4F5E4276-C120-11D6-A1FD-00508B9D48EA} (dldisplay Class) - http://www.gamehouse.com/ghdlctl.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1136567393352

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: MicroSoft Media Tools - Unknown owner - C:\WINDOWS\MSmedia.exe (file missing)

(Gutek) #8

odinstaluj i jeszcze raz zastauj instrukcjępo wszystkim log z Silenta

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz MicroSoft Media Tools a plik ręczne