Proszę o sprawdzenie loga....pilne...DZIĘKI


(Geopiwo) #1

Problem polega na tym , że jakiś koń trojański (avast niemoże sobie z tym poradzić) zaatakował mi komputer ( nazwa pasożyta : Win32:Qoologic-AH [Trj] ) i po za tym same strony mi sie otwierają ( myśle, że coś mi sie już chyba zainstalowało), więc proszę o sprawdzenie loga....Z góry dzięki

Pozdrawiam !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:59:50, on 2006-05-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\drijgb.exe

C:\WINDOWS\System32\tbang.exe

C:\WINDOWS\System32\tbang.exe

C:\WINDOWS\System32\tbang.exe

C:\WINDOWS\update\updmgr.exe

C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\System32\lssas.exe

C:\WINDOWS\thiselt.exe

C:\defender21.exe

C:\WINDOWS\pop06ap2.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\TEMP\VRT7.tmp

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\setup.ovr

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, C:\WINDOWS\System32\tbang.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,fvgrqhr.exe

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Related Page - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\System32\WinNB57.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NewsUpd] C:\Program Files\Creative\News\NewsUpd.EXE /q

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Register MediaRing Talk] C:\Program Files\MediaRing Talk\register.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Local Security Authority Service] C:\WINDOWS\System32\lssas.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft (R) Windows Update Manager] C:\WINDOWS\update\updmgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Explorer] C:\WINDOWS\System32\explorer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pop06apelt] C:\WINDOWS\thiselt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pop06ap] C:\WINDOWS\pop06ap2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Internet Explorer] C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dimbgy] C:\WINDOWS\System32\drijgb.exe reg_run

O4 - HKCU\..\Run: [yftch] C:\WINDOWS\System32\drijgb.exe reg_run

O4 - Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Reboot.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {4ABF810A-F11D-4169-9D5F-7D274F2270A1} - C:\WINDOWS\System32\dmonwv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Java - {4ABF810A-F11D-4169-9D5F-7D274F2270A1} - C:\WINDOWS\System32\dmonwv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O15 - Trusted Zone: *.elitemediagroup.net

O15 - Trusted Zone: *.media-motor.net

O15 - Trusted Zone: *.mmohsix.com

O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9DBF2434-9FA4-4DCA-A387-8E4AF31AD913}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F5BB508B-D42D-468B-9504-9F06A32C7B2D}: NameServer = 192.168.1.6,192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{9DBF2434-9FA4-4DCA-A387-8E4AF31AD913}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{9DBF2434-9FA4-4DCA-A387-8E4AF31AD913}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O20 - Winlogon Notify: Dynamic Directory - C:\WINDOWS\system32\u0ru0a99ed.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\cHBw\command.exe (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe

O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Windows Update Manager (UpdateManager) - Unknown owner - C:\WINDOWS\update\updmgr.exe

Złączono Posta : 19.05.2006 (Pią) 12:41

sorki za taki temat......


(Kuz5) #2

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

W Dodaj/Usuń odinstaluj Internet Optimizer

Pliki i foldery na czerwono usuń ręcznie z dysku a wpisy w HijackThis (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Jeżeli wpisy 015 będą stawiać opór to usuń je narzędziem KillTrusted 0.7

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę Command Service i Network Monitor następnie odpalasz HijackThis Misc Tools => Delete NT service => wpisz cmdService => Ok i zresetuj komputer.

Ten wpis z kreseczką "_" usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Tutaj masz powód wyskakujacych rekalm, na kompie siedzi VX2

Użyj Look2Me-Destroyer a następnie daj log nr 1 z narzedzia L2Mfix

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj