Prosze o sprawdzenie Loga ! Pilne


(Exploited) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:33:08, on 2005-10-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\WINDOWS\System32\efsdfgxg.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\Program Files\rpms\htir.exe

C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\Iexplore.exe

C:\Documents and Settings\TheExploited\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\ivvbt.dll

O2 - BHO: (no name) - {9C5875B8-93F3-429D-FF34-660B206D897A} - C:\WINDOWS\System32\performent011.dll

O3 - Toolbar: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\ivvbt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsUpdate] C:\WINDOWS\System\svchost.exe /s

O4 - HKLM\..\Run: [Explorer32] C:\WINDOWS\System32\efsdfgxg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysMemory manager] c:\windows\system32\mdms.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sioa] "C:\Program Files\rpms\htir.exe" -vt mt

O4 - HKCU\..\Run: [Frm] C:\WINDOWS\System32\??mbols\nopdb.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\System32\paytime.exe

O15 - Trusted Zone: *.asdbiz.biz

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.asdbiz.biz (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccessVerisign/ie/bridge-c5.cab

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) - 

O16 - DPF: {DB893839-10F0-4AF9-92FA-B23528F530AF} - http://212.239.40.78/cdo/pl/game.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{07AF4439-8ED4-4132-88E1-6FA41169E234}: NameServer = 85.255.113.100,85.255.112.7

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E86338B4-1B46-47E9-A2E4-72AA6EFD2653}: NameServer = 85.255.113.100,85.255.112.7

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{07AF4439-8ED4-4132-88E1-6FA41169E234}: NameServer = 85.255.113.100,85.255.112.7

O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q6628661.dll

O21 - SSODL: mtklefa - {7088C098-80EC-4BE5-089F-991D8960C215} - C:\WINDOWS\System32\smct32.dll

O21 - SSODL: mtklefa - {7088C098-80EC-4BE5-089F-991D8960C215} - C:\WINDOWS\System32\smct32.dll

O21 - SSODL: Azureus - {195A2401-DF9B-55CE-989D-C02154188E0E} - c:\program files\azureus\winfzpsrv8.dll

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Siostra mnie tak ustawila ... da sie cos z tym zrobic czy format req ?

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Usuwanie Trojan.Repsamo: Usuwanie Trojan.Repsamo oraz w tym działe, Usuwanie Troj/Stydler

Masz plik "z pytajnikiem" - ??mbols , jak usunąć zobacz TU

Brak zabezpieczęń antywirusa i firewalla, o SP2 nie wspomnę !!