Proszę o sprawdzenie loga (ping duży)


(Sikora507) #1

Witam.

Miałem zamulony system troche to zrobiłem formata.

Mam teraz następujący problem.

Mam internet 512 z vectry i jak gram w counterstrike 1.6 to mam pingi 200 - 250 podczas gdy inni mają 30 - 60. Wkurzać mnie to zaczyna.

Chyba vectra(złodzieje jedne) w kulki sobie lecą ale nie jestem pewien :stuck_out_tongue:

wyłączam wszystkie progsy i procesy jakie tylko mogą korzystać z neta, antywiry wyłączam, wszystko jednym słowem

OTO LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:33:56, on 2006-04-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Tomek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" --confdir=home

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

dodam tylko że kumple z vectry co mają wewnętrzne ip i speeda 128 mają niskie pingi ... HELP

(zaporę mam wyłączoną w połączeniach sieciowych ale to też nic nie daje :confused: )


(adam9870) #2

Log ok.

Co do problemu nie wiem, więc będziesz musiał poczekać na jakiegoś eksperta :slight_smile:

PS. Proponowałbym zainstalować SP2.


(Sikora507) #3

EXPRESOWA ODPOWIEDŹ !!

thx

a wie ktoś może czemu taki ping mam?