Proszę o sprawdzenie loga ( podejrzenie o malware)

(Mszal5) #1

Witam, ostatnio robiłem rutynowy skan w Ad-aware i wykrył mi malware o nazwie Virtumonde

Skasowałem go, ale nie wiem czy napewno dobrze mi go skasowało, albo czy nie mam innych dziwnych wirusów.

http://wklej.org/id/69a04ae25c

Dziękuję z góry za pomoc.

(Dmirecki) #2

FIX:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\opnlKCrp.dll

C:\WINDOWS\system32\nnnllKCV.dll

C:\WINDOWS\system32\mshuehcc.dll

C:\WINDOWS\system32\fhjiosdn.dll

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum + nowy log z HijackThis.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**

(Mszal5) #3

Ok, zrobiłem tak jak napisałeś, oto logi:

1.ComboFix

ComboFix 08-06-20.4 - Sunrix 2008-06-29 1:45:19.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.689 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Sunrix\Moje dokumenty\Moje obrazy\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Sunrix\Moje dokumenty\Moje obrazy\CFScript.txt

 * Created a new restore point


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]


FILE ::

C:\WINDOWS\system32\fhjiosdn.dll

C:\WINDOWS\system32\mshuehss.dll

C:\WINDOWS\system32\nnnllKCV.dll

C:\WINDOWS\system32\opnlKCrp.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\WINDOWS\BM1f6db242.xml

C:\WINDOWS\pskt.ini

C:\WINDOWS\system32\ccheuhsm.ini

C:\WINDOWS\system32\fhjiosdn.dll

C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp

C:\WINDOWS\system32\nnnllKCV.dll

C:\WINDOWS\system32\ogchdpsp.ini

C:\WINDOWS\system32\opnlKCrp.dll

C:\WINDOWS\system32\setup.ini

C:\WINDOWS\system32\VCKllnnn.ini

C:\WINDOWS\system32\VCKllnnn.ini2


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-05-28 to 2008-06-28 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-06-28 19:49 . 2008-06-28 19:49	
2.HijackThis

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 01:56:29, on 2008-06-29 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\Program Files\Freedom\Freedom.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\system32\notepad.exe C:\Program Files\Opera\Opera.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/default R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\integr\ih-iexplorer\IH_iexplorer.dll O4 - HKLM…\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe” O4 - HKLM…\Run: [BM1f6db242] Rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\fhjiosdn.dll”,s O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’) O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’) O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’) O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’) O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{203686B4-BBD7-4DCD-8F25-BC68E3B023A3}: NameServer = 217.116.100.65 217.116.100.66 O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{203686B4-BBD7-4DCD-8F25-BC68E3B023A3}: NameServer = 217.116.100.65 217.116.100.66 O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{203686B4-BBD7-4DCD-8F25-BC68E3B023A3}: NameServer = 217.116.100.65 217.116.100.66 O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL O20 - Winlogon Notify: opnlKCrp - opnlKCrp.dll (file missing) O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe – End of file - 5817 bytes

Zamieściłem w znaczniku “code”, ponieważ wklej.org coś mi nie działa.

(huber2t) #4

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\fhjiosdn.dll


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BM1f6db242"=-

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

(Mszal5) #5

Log z ComboFix:

http://wklejto.pl/4332

(huber2t) #6

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

W dniu 30.06.2008 , o godzinie 6:06 został dopisany post przez huber2t

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!