Prosze o sprawdzenie loga powód internet mi sie muli!


(87karol) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:10:56, on 2006-05-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Programy\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Programy\Free Download Manager\fdm.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Programy\AVTrojan\Monitor.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Programy\SPYWAR~1\swdoctor.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\everestultimate_build_0565_qpoiwjkls8z\everest.bin

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\Nowy folder (2)\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\Programy\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\Programy\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Programy\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Registry Crawler] C:\Programy\RCrawler\RCrawler.exe -TRAYONLY

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - Startup: AVTrojan Monitor.lnk = C:\Programy\AVTrojan\Monitor.exe

O4 - Startup: Diskeeper 10 Professional Edition Registration.lnk = C:\Programy\Diskeeper Corporation\Diskeeper\ESIRegister.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://C:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Programy\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Programy\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Programy\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Programy\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Programy\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

okropnie wolno mi sie otwieraj strony WWW nie wiem czym to moze byc spowodowane ?? nawet P2P mi wolno działa ?? jak przegladam WWW to P2P wyłaczam !!


(Gutek) #2

a po co w awaryjnym?

zostawiam na prośbę adam9870 ten fragment górę kasuję

usuń hijackiem te wpisy

Zmień tytuł tematu!

Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989