Proszę o sprawdzenie loga problem z antyvirus xp 2008


(system) #1

Witam złapałem jakiegoś syfa antyvirus xp 2008

logo z hijackthis":

ogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:33:49, on 2008-07-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\lphc7kbj0ete5.exe

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe

C:\WINDOWS\system32\temp2.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\TIS\COSIDS\BIN\TbMux32.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\rhc3kbj0ete5\rhc3kbj0ete5.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\pphc7kbj0ete5.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinAce\WinAce.exe

C:\DOCUME~1\Speedy\USTAWI~1\Temp\~AceTemp\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = paradyz;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WebCGMHlprObj Class - {56B38F40-4E70-11d4-A076-0080AD86BA2F} - C:\WINDOWS\cgmopenbho.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [lphc7kbj0ete5] C:\WINDOWS\system32\lphc7kbj0ete5.exe

O4 - HKLM..\Run: [sMrhc3kbj0ete5] C:\Program Files\rhc3kbj0ete5\rhc3kbj0ete5.exe

O4 - HKLM..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{24D9A2A8-4507-4676-A0A5-FA49E515BFB4}: NameServer = 85.255.113.132,85.255.112.195

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6B1865C7-FABE-4A15-BD03-0D3F0F0FC803}: NameServer = 85.255.113.132,85.255.112.195

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A1D37C0B-E7CC-41FB-BB13-499DCADAB309}: NameServer = 85.255.113.132,85.255.112.195

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.132 85.255.112.195

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{24D9A2A8-4507-4676-A0A5-FA49E515BFB4}: NameServer = 85.255.113.132,85.255.112.195

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.132 85.255.112.195

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{24D9A2A8-4507-4676-A0A5-FA49E515BFB4}: NameServer = 85.255.113.132,85.255.112.195

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.132 85.255.112.195

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Autodata Limited - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: COSIDS_TB - TransAction Software, D 81737 Munich - D:\TIS\COSIDS\BIN\TbMux32.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\Program Files\rhc3kbj0ete5\rhc3kbj0ete5.exe

C:\WINDOWS\system32\lphc7kbj0ete5.exe

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe

C:\WINDOWS\system32\temp2.exe


Folder::

C:\Program Files\rhc3kbj0ete5

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(system) #3

zrobiłem tak jak napisałes co dalej czy to juz tyle?

http://wklej.org/id/f931fdd001


(huber2t) #4

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\vbSendMail.dll


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\C] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\D] 

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6f458580-c1db-11db-b72f-000e2e833f49}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(system) #5

http://wklej.org/id/1ca2544ec5

kolejny log


(Agatonster) #6

BareK126 , Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(huber2t) #7

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(system) #8

raport ze skanu: http://wklej.org/id/faf0e90b71


(huber2t) #9

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

C:\Program Files\WinAce\VVSNInst.ex

C:\WINDOWS\system32\temp1.exe(1).VIR

D:\copy.exe

D:\host.exe

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt


(system) #10

http://wklej.org/id/b3bb0c1dc6


(Spandau) #11

Jeszcze to

Pobierz The Avengerzaznacz poniższy tekst

kopiujesz - klikasz na Paste Script from Clipboard - Execute - Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Po wykonaniu skasuj z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt


(system) #12

http://wklej.org/id/97fe7b794f


(huber2t) #13

Plik się usunął

:slight_smile:


(system) #14

mam rozumieć ze komputer jest czysty

Dzięki wielkie za pomoc !!


(huber2t) #15

Tak

Masz czysty

:slight_smile: