Prosze o sprawdzenie loga(profilaktycznie)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:06:41, on 2005-05-31

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

E:\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

E:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\Sisters\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.663\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Advanced Tools Check] D:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING… - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi … b31267.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me … b31267.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMe … loader.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - E:\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Personal Firewall Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - E:\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Unknown owner - E:\NORTON\AdvTools\NPROTECT.EXE (file missing)

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Niby wygląda czysto …ale bardzo nie podobają mi się wpisy:

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll :?

…wyglądające zresztą na pozostałość po jakimś moim zdaniem nieciekawym (moim skromnym zdaniem) sofcie antyspyware :?

Wywalił bym plik apptoport.dll z ciągu LSP tym programem: LSPFix :wink:

Tu jest instrukcja: LINK

BTW

Plik jusched.exe możesz wyłączyć z autostartu (kosmetyka)

dzieki:)