Prosze o sprawdzenie loga - tak na wszelki wypadek


(Przemokg) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:29:43, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe

D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\Program Files\FlashFXP\flashfxp.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.tvkg.net:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - (no file)

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Kalendarz XP] D:\\Program Files\\Kalendarz XP\\Kalendarz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Kaspersky] D:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus Personal\\kav.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - D:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - D:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

Mogę odinstalować program P2P Networking (on jest od Kazaa), tzn. chodzi mi o to, gdy jak odinstaluje P2P Networking to czy z Kazaa mi sie nic nie stanie.

Jeszcze jedno: Nie mogę usunąć pustego folderu z Temp.:

pft218tmp2ms.jpg

Dzięki.


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku folder, który podkreśliłem na czerwono (najpierw odinstalu)

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

W trybie awaryjnym oczyść TEMP


(Przemokg) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:13:50, on 2005-10-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\FlashFXP\flashfxp.exe

D:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\RegCleaner\RegCleanr.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.tvkg.net:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Kalendarz XP] D:\\Program Files\\Kalendarz XP\\Kalendarz.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Kaspersky] D:\\Program Files\\Kaspersky Lab\\Kaspersky Anti-Virus Personal\\kav.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - D:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.141,85.255.112.14

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Boonty Games - BOONTY - D:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(Gutek) #4

LOG OK