Prosze o sprawdzenie loga. Vista HP x64


(Maciej 0202) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:42:47, on 2008-04-13

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files (x86)\RivaTuner v2.08\RivaTuner.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~2\KASPER~1\KASPER~1.0\r3hook.dll,C:\PROGRA~2\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


--

End of file - 4418 bytes

(huber2t) #2

Log jest czysty

Czy występują jakieś problemy


(Maciej 0202) #3

Wzasadzie nie, ale niepokoją mnie te wpisy z dopiskiem (Unknown owner, i file missing) chociaż nie jestem pewien czy hijack dokońca dobrze sobie radzi z systemem x64.


(Misiek6999) #4

to znaczy plik zagininony etc.

A to w zasadzie to nie w zasadzie, bo dość dużo plików systemowych (mniej potrzebnych) ci poginęło

to chyba jest przyczyną Twojego zaniepokojenia


(huber2t) #5

Hijackthis dobrze radzi sobie z Vistą 32bity bo hijackthis jest 32 bitowy

Z Vistą 64 ma już problemy i miedzy innymi tymi problemami są file missing i unknown ovner. Te pliki hijackthsi źle wykrywa i analizuje przez co źle oznacza


(Maciej 0202) #6

OK. dzęki za pomoc :slight_smile: