Prosze o sprawdzenie loga. Wirus(y)?

(Ditech1991) #1

Witam!

Dzisiaj po wlaczeniu komputera wlaczyl mi sie virus alert i chyba mam troche zavirusowany komputer. Prosze o sprawdzenie tego loga: Z gory dzieki :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:13: VIRUS ALERT!, on 2008-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Programy\BTNtService.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\PCPrivacyCleaner\pcpc.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Documents and Settings\Michał\Pulpit\aswclnr.exe

C:\Documents and Settings\Michał\Pulpit\aswAD.tmp

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Michał\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://softwarereferral.com/jump.php?wm … Ojg5&lid=2

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F3 - REG:win.ini: run=“C:\WINDOWS\system32\winupdate.exe”

O2 - BHO: QXK Olive - {0021D02E-9177-4631-B480-0BFDB90F6251} - C:\WINDOWS\gfetqaxsxvf.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {39D67F39-6F48-438A-80A2-F86FE363C215} - C:\WINDOWS\system32\byXRkLFX.dll

O2 - BHO: (no name) - {6EF16B72-A0F9-499E-B4FD-9904ACDE1B10} - C:\WINDOWS\system32\urqNHXqP.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: gxvpsafm - {6B56C8CA-C94E-4DBA-BF1B-6C07AFCC644E} - C:\WINDOWS\gxvpsafm.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [egui] “C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [b8e17448] rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\mqtqvkae.dll”,b

O4 - HKLM…\Run: [PCPrivacyCleaner] C:\Program Files\PCPrivacyCleaner\pcpc.exe

O4 - HKLM…\Run: [Antivirus] C:\Program Files\VAV\vav.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [antivirus-2008pro.exe] C:\Program Files\Antivirus 2008 PRO\antivirus-2008pro.exe

O4 - HKCU…\Run: [Antivirus] C:\Program Files\VAV\vav.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/One … or012s.ocx

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleAc … refid=1162

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{35D10BA8-137D-4FA3-BF50-FCF1E91C2627}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.28 85.255.112.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{35D10BA8-137D-4FA3-BF50-FCF1E91C2627}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.115.28 85.255.112.200

O20 - Winlogon Notify: byXRkLFX - C:\WINDOWS\SYSTEM32\byXRkLFX.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: winbjv32 - winbjv32.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O21 - SSODL: qegbdmwf - {D5D80FB8-7A5B-4D0F-8799-2F97F5A86A5F} - C:\WINDOWS\qegbdmwf.dll

O21 - SSODL: pntqkflv - {D1ADC735-A839-40D6-B4A7-3F916AC6542F} - C:\WINDOWS\pntqkflv.dll

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - F:\Programy\BTNtService.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

(Kambor4) #2

Ta są wpisy infekcjii.

HijackThis jest tu zbędny.

Daj log z Combofix

(huber2t) #3

Fix w hijackthis:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\winupdate.exe

C:\WINDOWS\pntqkflv.dll

C:\WINDOWS\system32\mqtqvkae.dll

C:\WINDOWS\qegbdmwf.dll

C:\WINDOWS\gfetqaxsxvf.dll

C:\WINDOWS\system32\urqNHXqP.dll

C:\WINDOWS\system32\byXRkLFX.dll

C:\WINDOWS\gxvpsafm.dll


Folder::

C:\Program Files\PCPrivacyCleaner

C:\Program Files\VAV

C:\Program Files\Antivirus 2008 PRO

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link

(Ditech1991) #4

log combofix:

http://www.wklej.org/id/f563d7adaf

Z gory dzieki!

(Kambor4) #5

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\vav.cpl

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przesuwasz na ikonkę Combofix

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://www.wklej.org a w poście dajesz tylko link

(Ditech1991) #6

log:

http://www.wklej.org/id/4c355bb2f1

(huber2t) #7

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!