Proszę o sprawdzenie Loga z Hijack,otl i gmero


(karllodprogramy) #1

Ogólnie proszę pomoc bo nie bardzo wiem, znam się na tym...

Od jakiegoś czasu zastanawia mnie wolne uruchamianie się systemu, a konkretnie od momentu pokazania się pulpitu, ikonek oraz paska start do skończenia wgrywania się wszystkich ikonek obok zegara schodzi z minuta, a coś mi się zdaje że chyba jakieś nie potrzebne usługi systemowe, sieciowe lub jakiś program zbyt długo lub nie potrzebnie się uruchamia albo jakieś syfy.

Ja żadnych nie rozpoznaję, może ktoś z was coś zobaczy.

ale ogólnie też uruchamianie rożnych programów przebiega dłużej.

podaję loga może ktoś będzie mi w stanie powiedzieć co jest tego powodem i od razu też powiedzieć co mógłbym wywalić bo z tego co widzę jest parę rzeczy których używam rzadko (raz na tydzień może...) ale jednak używam. Może by ich wyłączyć i żeby się włączały dopiero jak będą potrzebne...

zawsze da to pewnie lepsze osiągi pracy systemu i programów...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:08:58, on 2009-07-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\Documents and Settings\Karllo\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: McAfee Phishing Filter - {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} - c:\PROGRA~1\mcafee\msk\mskapbho.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - c:\PROGRA~1\mcafee\VIRUSS~1\scriptsn.dll

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1233843824894

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\MSK\MskSrver.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 5364 bytes

.

.

Z tego co przeglądałem to mam pytanko czy mogę wyrzucić stąd pewne programiki aby nie uruchamiały się...

Idąc koleino:

często używam:

"Acrobat 5.0"

raczej raz na 2 tygodnie, może rzadziej..

"Microsoft Excel"

"OneNote"

"Messenger"

"Skype"

"Alcohol Soft"

inne często i chyba tych raczej nie bardzo mogę wyłączać bo gram w wolfa

"PnkBstrA"

"PnkBstrB"

Parę rzeczy rozpoznaję, a parę nie. Ale widzę parę rzeczy których można by było wyłączyć...

kompa mam raczej tak mówiąc dziadka, ale do tego do czego go używam jest mi wystarczający...


(system) #2

Witam.

Mam rozumieć, że ten programy

uruchamiają Ci się z systemem? Jeśli tak to śmiało możesz je wszystkie wyłączyć ( nic się nie stanie). Aby to zrobić w polu "Uruchom" wpisz msconfig i w oknie, które się pokaże wybierz zakładkę "Uruchamianie" i odptaszkuj te programy. Co do loga to nie podejmuje się udzielić Ci rad.


(karllodprogramy) #3

dodaję logi z otl i gmer

http://www.wklejto.pl/37801

http://www.wklejto.pl/37769


(Henio Mazurek) #4

Nic tutaj nie ma.

Optymalizacja

viewtopic.php?f=7&t=76580

http://www.searchengines.pl/Optymalizac ... t5989.html


(karllodprogramy) #5

oki dzięki