Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:21:58, on 2007-02-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.exe

D:\WINDOWS\System32\config\services.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\PS2USBKbdDrv.exe

d:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Documents and Settings\Dom\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe "D:\WINDOWS\System32\config\services.exe"

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WireLessKeyboard] D:\Program Files\Multimedia Keyboard Driver\StartAutorun.exe PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Peak Safe] D:\DOCUME~1\Dom\DANEAP~1\ACELOV~1\Surfremote.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - e:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Critical System Service BootDrv (BootDrv) - Unknown owner - D:\WINDOWS\System32\BootDSvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ipfw_helper (ipfw) - Unknown owner - D:\Program Files\MCS Studios\MCS Firewall 6\system\ipfw.exe (file missing)

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - D:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

Za nic nie mogę usunąć :

D:\WINDOWS\System32\config\services.exe

Nawet w trybie awaryjnym po rebocie znów się odnawia :\

tak samo z

O4 - HKCU…\Run: [Peak Safe] D:\DOCUME~1\Dom\DANEAP~1\ACELOV~1\Surfremote.exe

a te 2 to zapewne jakieś syfy ! Proszę o szybką pomoc i diagnozę !

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

Pliki i foldery usuń ręcznie z dysku będąc w trybie awaryjnym, a wpisy HJT.

Puść w ruch NoLop i pokaż raport -> C:\NoLop.log

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN