Proszę o sprawdzenie loga


(Jacynek) #1

Witam,

od 2 tygodni mam w domu dostęp do net. W zasadzie od samego początku mam problem z wszelkimi dialerami i wirusami. Komputer pracuje wyrażnie wolniej niż wcześniej. Bardzo długo ładuje się system. Gdy nic nie robię procesor mimo to pracuje w zakresie od 3% do 30-40% "pulsacyjnie". Poza tym zauważyłem, że łączami wysyłanych jest dużo więcej pakietów niż odbieranych (np. po 3 godzinach wysłano 400000 odebrano 30000).

Dzięki za wszelką pomoc.

JacekM.

01 LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:00:33, on 2004-12-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\Genius\F-23JO~1\JoyUpDrv.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\WLAN\GConfig\GConfig.exe

C:\Film\Excel97\Office\OSA.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\Archiwum\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Game Device] C:\PROGRA~1\Genius\F-23JO~1\JoyUpDrv.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [EPSON Stylus C42 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C42 Series" /O5 "LPT1:" /M "Stylus C42"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Film\Excel97\Office\OSA.EXE

O4 - Global Startup: GConfig.lnk = C:\Program Files\WLAN\GConfig\GConfig.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\Office\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3827157662

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C72CC045-F925-450A-853D-E37C04F1E5D3}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Kuz5) #2

Z logiem jest wszystko ok tylko musowo zainstaluj sp2


(Dragonlnx) #3

--KOSMETYKA--

Start >>> uruchom >>> msconfig >>> uruchamianie >>> odznaczasz:

NeroCheck

nwiz

Z loga usuwasz:

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

Odinstaluj Quick Time, a zastąp lżejszym Quick Alternative

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

Możesz ale nie musisz:

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 3827157662

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Jacynek) #4

W jaki sposób usunąć podaną linię z loga - poprzez regedit?

Czy muszę niepokoić się wysyłanymi pakietami z mojego komputera, chociaż patrzę w tej chwili, że proporcja jest równa (wysyłane-odbierane)


(Bambit) #5

Start do awaryjnego i usuwasz tym czym zrobiłeś loga.