Prosze o sprawdzenie loga


(Joana00) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:12:13, on 2007-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\winlg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Instalki\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Big Fish Games Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-86BD-FD60BB9AAE3A} - C:\PROGRA~1\BFGTOO~1\BFGTOO~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: Big Fish Games Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-86BD-FD60BB9AAE3A} - C:\PROGRA~1\BFGTOO~1\BFGTOO~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Mozilla Firefox] winlg.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Mozilla Firefox] winlg.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/cards_2_0_0_71.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)[code]

Chodzi mi generalnie o ten wpis

C:\WINDOWS\system32\winlg.exe

Ta usługa pojawia mi sie przy starcie systemu, czy powinno tak byc?


(adam9870) #2

Plik usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy HJT.

Dodatkowo możesz usunąć ten toolbar:

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.


(Joana00) #3

Jestem laikiem w tych sprawach

Prosze powiedziec jak ma recznie usunąc te wpisy ??

O4 - HKLM..\Run: [Mozilla Firefox] winlg.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Mozilla Firefox] winlg.exe


(adam9870) #4

Rozumiem, że pliki już zostały usunięte, a tylko chcesz teraz usunąć wpisy w HijackThis. Zatem uruchom HijackThis => kliknij Do a system scan only => pokaże się lista wpisów => postaw ptaszek przy wpisach, które chcesz usunąć => kliknij Fix checked i potwierdź usunięcie.


(Joana00) #5

No własnie nie, nie usunełam recznie tych wpisów, bo nie wiem jak, Nie umiem ich odnalezc :frowning:


(adam9870) #6

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\winlg.exe

Klikasz X czerwony i restart kompa.


(Monczkin) #7

joana proszę nazwać temat konkretnie i poprawić posta z logiem zgodnie z zasadami jakie panują w tym dziale.