Prosze o sprawdzenie loga


(Www Rodzynek) #1

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 18:59:08, on 2005-01-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\systime.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdAlt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\systime.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Downloads\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - C:\Program Files\SurfSideKick 2\SskBho.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\System32.exe

F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O2 - BHO: (no name) - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

O4 - HKLM..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - HKCU..\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe

O4 - HKCU..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab

O16 - DPF: {69FD62B1-0216-4C31-8D55-840ED86B7C8F} (HbInstObj Class) - http://installs.hotbar.com/installs/hot ... hotbar.cab

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://iframedollars.biz/tb/loader2.ocx

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{03B511A8-BC1A-41F2-B108-6232B8750AB2}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O21 - SSODL: Web Event Logger - {7EFBAEFF-EE02-1333-ABDF-416572E5D639} - C:\WINDOWS\System32\Bnhfag32.dll

Przepraszam że robie nowy topic ale w temacie Logi nikt mi nie dał odpowiedzi


(Adarek) #2

Najpierw sprawdz system programami :

CWShredder 2.12

Pestpatrol

Temu zrób updater

Ewido Free Security Suite

Temu też.

Potem zainstaluj Sp2!!


(Chees) #3

Wpisy do usuniecia w trybie awaryjnym

C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\systime.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdAlt.exe

C:\WINDOWS\System32\systime.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - C:\Program Files\SurfSideKick 2\SskBho.dll

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\System32\System32.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

O4 - HKLM..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - HKCU..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet10055\winlogon.exe

O4 - HKCU..\Run: [sysTime] C:\WINDOWS\System32\systime.exe

O4 - HKCU..\Run: [surfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O16 - DPF: {79849612-A98F-45B8-95E9-4D13C7B6B35C} (Loader2 Control) - http://iframedollars.biz/tb/loader2.ocx

systime bardzo znany trojanek :wink:


(Kuz5) #4

Start => Uruchom => Wpisz polecenie msconfig => Zakładka Uruchamianie i odchacz

nwiz

NeroCheck