Prosze o sprawdzenie loga


(Mateuszszczodre) #1

Prosze o sprawdzenie logów internet mi strasznie muli wydaje mi sie, że mam Banwarum-M, z góry dziekuje

Oto log z Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:57:51, on 2007-03-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Programy\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Programy\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\programy\internet\AirPlus.exe

C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\programy\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {77701e16-9bfe-4b63-a5b4-7bd156758a37} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zzzHPSETUP] F:\Setup.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Programy\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] "C:\361101032252502007.exe " 

O4 - HKCU\..\Run: [WinUpgrade] "C:\361101032252519292.exe " 

O4 - HKCU\..\Run: [WinUpdate] "C:\361101032252530378.exe " 

O4 - HKCU\..\Run: [scvhost] c:\windows\system\scvhost.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\programy\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'rsvp32_2.dll' missing

O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B3428794-3072-40DF-B787-56D4F78087CF}: NameServer = 66.165.160.180

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

.


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

usuń wpisy HJT, a pliki ręcznie w trybie awaryjnym