Prosze o sprawdzenie loga


(JARO 33) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 14:14:07, on 2005-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\Acronis TrueImage\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\WIPINFNT.EXE

D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\hijackthis[+dll]\hijackthis[+dll]\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.macromedia.com/shockwave/dow ... fault.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Acronis True Image Monitor] "D:\TATA\PROGRAMY [instalki]\Acronis TrueImage\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [cFosDNT] C:\Program Files\cFos\cFosDNT.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDOESRV] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDNewsAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{243BB072-9526-4B9E-B9CD-E6FD2CD8A170}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield - Unknown - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe


(Damian) #2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.macromedia.com/shockwave/dow ... fault.html


(Kuz5) #3

Start => Uruchom => Wpisz polecenie msconfig => Zakładka Uruchamianie i odchacz

nwiz


(JARO 33) #4

Mam te wpisy usunąć ?


(JARO 33) #5

Mam to zainstalować??


(Stachan) #6

jeśli nie chcesz nie musisz