Prosze o sprawdzenie loga

Problem:samoczynny restart ,zawieszanie ,komunikat o problemie z aplikacją izorwfur.exe

A gdzie log ??

darek300

Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów

Pobierz narzędzia dostępne w linku i po sporządzeniu wklej logiHijackThis, Silent Runners według podanego opisu - fachowcy od logów zajmą się problemem

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:34:50, on 2007-05-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Avast 4 Home Edition\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast 4 Home Edition\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\Programy\Avast 4 Home Edition\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast 4 Home Edition\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\Power DVD 6\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

D:\Programy\ATI Trixx\TRIXX\TRIXX.exe

D:\Programy\AVAST4~1\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Darek\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe //ICWLaunch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe Reader 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “D:\Programy\Power DVD 6\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Component Manager] “C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [TRIXX] “D:\Programy\ATI Trixx\TRIXX\TRIXX.exe” -s

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\Programy\AVAST4~1\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [izorwfur.exe] C:\windows\system32\izorwfur.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus … nicode.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_71.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_33.cab

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_30.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/navy_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_43.cab

O16 - DPF: {9085316E-42BA-11D4-BAA3-0080C8D7ED4A} (GameDesire JungleHunter) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/hunter_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_38.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C3} (GameDesire Pool 14) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard14_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\Avast 4 Home Edition\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\Avast 4 Home Edition\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast 4 Home Edition\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast 4 Home Edition\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\system32\UAServic

w trybie awaryjnym usuń wpis HJT, a plik ręcznie

Daj log z Combofix

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

“Darek” - 2007-05-29 20:09:35 Dodatek Service Pack 2

ComboFix 07-05.27.V - Running from: “C:\Documents and Settings\Darek\Pulpit”

((((((((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-04-28 to 2007-05-29 ))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-05-29 16:13

2007-05-29 13:03

2007-05-29 11:52

2007-05-17 16:24

2007-04-29 18:27

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007-05-03 14:54:10 682,232 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-04-30 15:46:10 745,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-04-30 15:41:55 85,952 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-04-30 15:41:42 94,552 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-04-30 15:39:41 23,416 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-04-30 15:38:51 43,176 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-04-30 15:37:23 26,888 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-04-30 15:35:28 95,872 ----a-w C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-04-26 07:01:57 -------- d-----w C:\DOCUME~1\Darek\DANEAP~1\Command & Conquer 3 Wojny o tyberium

2007-04-21 10:13:10 -------- d–h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-04-18 16:14:32 2,854,400 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msi.dll

2007-04-15 19:38:32 -------- d-----w C:\Program Files\Google

2007-04-08 22:16:58 108,144 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll

2007-03-29 16:18:58 -------- d-----w C:\DOCUME~1\Darek\DANEAP~1\GanymedeNet

2007-03-25 09:54:11 74,762 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat

2007-03-25 09:54:11 453,808 ----a-w C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat

2007-03-17 13:45:36 293,376 ----a-w C:\WINDOWS\system32\winsrv.dll

2007-03-08 15:38:47 579,072 ----a-w C:\WINDOWS\system32\user32.dll

2007-03-08 15:38:47 40,960 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mf3216.dll

2007-03-08 15:38:47 281,600 ----a-w C:\WINDOWS\system32\gdi32.dll

2007-03-08 15:37:33 1,843,840 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2006-07-17 09:45:39 2,516 --sha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}=D:\Programy\Adobe Reader 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2003-11-04 00:17]

{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C}=C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL [2006-12-18 18:30]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}=D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll [2005-05-31 01:04]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}=C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll [2007-03-14 03:43]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Skrót do strony właściwości High Definition Audio”=“HDAudPropShortcut.exe” [2004-03-17 15:10 C:\WINDOWS\system32\Hdaudpropshortcut.exe]

“RemoteControl”=“D:\Programy\Power DVD 6\PDVDServ.exe” [2004-11-02 20:24]

“High Definition Audio Property Page Shortcut”=“HDAShCut.exe” [2005-01-07 17:07 C:\WINDOWS\system32\HdAShCut.exe]

“SoundMan”=“SOUNDMAN.EXE” []

“AlcWzrd”=“ALCWZRD.EXE” []

“SunJavaUpdateSched”=“C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe” [2007-03-14 03:43]

“NeroFilterCheck”=“C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe” [2001-07-09 10:50]

“HP Component Manager”=“C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe” [2004-05-12 15:18]

“WinampAgent”=“D:\Programy\Winamp\winampa.exe” [2006-06-21 19:14]

“TRIXX”=“D:\Programy\ATI Trixx\TRIXX\TRIXX.exe” [2005-08-16 13:18]

“avast!”=“D:\Programy\AVAST4~1\ashDisp.exe” [2007-04-30 17:42]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe” [2004-08-04 14:00]

“MSMSGS”=“C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” [2004-10-13 18:24]

“BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}”=“C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe” [2005-10-28 16:25]

“Gadu-Gadu”=“D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” [2007-05-10 16:36]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{5532afe5-c1bb-11da-9b22-806d6172696f}]

AutoRun\command- F:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{80d272df-c87d-11da-a7d0-000fea60b064}]

AutoRun\command- K:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{80d272e0-c87d-11da-a7d0-000fea60b064}]

AutoRun\command- L:\Autorun.exe

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{80d272e1-c87d-11da-a7d0-000fea60b064}]

AutoRun\command- M:\autorun.exe

directx\command- M:\DirectX9\dxsetup.exe

setup\command- M:\setup.exe

*Newly Created Service* -PROCEXP90

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hijackthis Backups ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

backup-20070529-194942-633

O4 - HKLM…\Run: [izorwfur.exe] C:\windows\system32\izorwfur.exe

Contents of the ‘Scheduled Tasks’ folder

2007-05-29 18:09:00 C:\WINDOWS\tasks\Symantec NetDetect.job

********************************************************************

catchme 0.3.681 W2K/XP/Vista - userland rootkit detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-05-29 20:10:33

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes …

scanning hidden autostart entries …

scanning hidden files …

scan completed successfully

hidden files: 0

********************************************************************

Completion time: 2007-05-29 20:10:54

— E O F —

Log Ok

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proszę to poprawić !!