Prosze o sprawdzenie loga


(Djkarolek) #1

Witam moze ktos sprawdzc mi loga?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:38:16, on 2007-06-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RAFAŁ\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.985\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [FlashGet] C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Raconfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3F1A3DBC-53E9-40CF-BCE8-2991F8BC17C1}: NameServer = 85.255.113.91,85.255.112.9

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F3B86B6F-7D76-48BF-8DFC-94B49C82F18D}: NameServer = 192.168.1.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.91 85.255.112.9

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3F1A3DBC-53E9-40CF-BCE8-2991F8BC17C1}: NameServer = 85.255.113.91,85.255.112.9

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.91 85.255.112.9

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3F1A3DBC-53E9-40CF-BCE8-2991F8BC17C1}: NameServer = 85.255.113.91,85.255.112.9

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.113.91 85.255.112.9

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

(JNJN) #2

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN


(adam9870) #3

Na początku mała uwaga: nie trzymaj Hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Korzystając z HijackThis usuń powyżej przedstawione wpisy.

Użyj narzędzia FixWareOut.

Po wykonaniu pokaż zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt oraz log z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.