Proszę o sprawdzenie loga


(Koszyk 14) #1

możecie mi powiedzieć co można wykluczyc z autostartu żeby się komp szybciej uruchamiał.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 16:10:38, on 05-02-06

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4SS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\PROGRAM FILES\KERIO\PERSONAL FIREWALL 4\KPF4GUI.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MENU.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_MON.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\ABREGMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\PROGRAM FILES\AUTOCONNECT\AUTOCONNECT.EXE

C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\MKS_SCAN.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

D:\PLIKI\SKRUTY\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM..\Run: [MKS_MON] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_mon.exe

O4 - HKLM..\Run: [ABREGMON] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\ABregmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [ABNetMon] C:\PROGRAM FILES\MKS\BIN\NETMONSV.EXE

O4 - HKLM..\RunServices: [KPF4] C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\PROGRAM FILES\AUTOCONNECT\AUTOCONNECT.EXE

O4 - HKCU..\RunServices: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\RunServices: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU..\RunServices: [AutoConnect] C:\PROGRAM FILES\AUTOCONNECT\AUTOCONNECT.EXE

O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab


(Musg) #2

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

to wywalasz

a to jesli znasz to zostaw jesli nie to kosz--- R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)


(fiesta) #3

Efekt:

OT :arrow: KASACJA


(Dragonlnx) #4

Z msconfig możesz wyłączyć;

winampa.exe

nwiz (ale nie polecam)