Proszę o sprawdzenie loga


(Raiki) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 13:54:44, on 2005-02-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\IWONA~1.PIE\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.303\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbies&Diamonds) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C6} (GameDesire Pool 8UK) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8UK_2_0_0_21.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe


(boczi) #2

Czysty, ale zainstaluj Service Pack 2!


(Musg) #3

jesli nie uzywasz messengera to mozesz go wylaczyc ,bedziesz mial wiecej miejsca ale tylko jesli jest ci zbedny :slight_smile:


(Raiki) #4

Ok. Dzieki. Ale Awast przy skanowaniu wykrył następujące wirusy: Win 32: Trojan-gen{UPX}, WiCe Family, Win 32:RPCexploit[Trj]

Co to jest??


(Qbek50) #5

????

do kasacji:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

:wink:


(Raiki) #6

Oczywiści chodzi o avast.


(Dragonlnx) #7

Alexa:

Przydałoby mu się sprzątanie.

Start >>> uruchom >>> msconfig >>>> uruchamianie >>>> odznacz:

jusched

Ctfmon.exe / Panel Sterowania/Opcje regionalne/Języki/Szczególy/Zaawansowane i

zaznaczasz: wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

Polecił bym jeszcze wyłączyć z autostartu, ale to już twoja sprawa.

Skype

Gadu-Gadu

Możesz jeszcze usunąć kontrolki ActiveX, ale nie musisz:


(Adarek) #8

Wyłącz przywracanie systemu.


(Raiki) #9

Wyłącz przywracanie systemu.


(Kuz5) #10

Odnośnie postów może byś użył opcji zmień

Jeżeli chodz o przywracanie systemu to masz je wyłączyć a nie wybrać punkt przywracania.

PPM na Mój Komputer=>Właściwości=>Zakładka Przywracanie systemu i tam masz opcje "Wyłącz przywracanie systemu"