Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 21:20:24, on 2005-02-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\htpatch.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\Programy\Eset\nod32kui.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\Programy\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Opera 8 Beta\Opera.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

C:\Documents and Settings\Dacewicz\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - D:\Programy\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM…\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1045

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “D:\Programy\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz na &Telefon - res://C:\Program Files\MTPlugin\MTSend.dll/Plugin

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file)

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll (HKCU)

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{24C7E572-4D2A-410F-9E65-AE0B49618314}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{FE1886AF-BB42-4BC2-9C41-11DAA7C68019}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{24C7E572-4D2A-410F-9E65-AE0B49618314}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{24C7E572-4D2A-410F-9E65-AE0B49618314}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - c:\program files\alwil software\avast4\aswupdsv.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown - c:\program files\alwil software\avast4\ashmaisv.exe (file missing)

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service - Unknown - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - D:\Programy\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

do usuniecia w trybie awaryjnym:

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - D:\Programy\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

Z tego co ja wiem :wink:

Zbędne:

O2 - BHO: CoTGT_BHO Class - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - c:\program files\alwil software\avast4\aswupdsv.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe (file missing)

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown - c:\program files\alwil software\avast4\ashmaisv.exe (file missing)

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz na &Telefon - res://C:\Program Files\MTPlugin\MTSend.dll/Plugin

po tej operacji najprawdopodobniej IMESH :arrow: KAPUT

Zresztą polecam najnowszą demonstrację o spyware na stronie głównej vortalu.

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

tego procesu sie nie fixuje.Trzeba go naprawic programem

http://www.cexx.org/lspfix.htm