Prosze o sprawdzenie loga


(Krasnalek52pl) #1

jestem u qumpla i cos jest zle z jego kompem looknijcie

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 15:10:08, on 2005-02-17

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)


Running processes:

D:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

D:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

D:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE

D:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

D:\WINDOWS\TASKMON.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

E:\NOWY FOLDER\GADU-GADU\GG.EXE

E:\NOWY FOLDER\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINZIP\WZQKPICK.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

D:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

D:\PROGRAM FILES\WINZIP\WINZIP32.EXE

C:\UNZIPPED\HIJACKTHIS1.99\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] D:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] D:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] D:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] D:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] D:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\NOWY FOLDER\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\NOWY FOLDER\SKYPE\PHONE\SKYPE.EXE" /nosplash /minimized

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE

(Musg) #2

log masz czysty


(Damian) #3

A to:

D:\WINDOWS\web\related.htm


(fiesta) #4

Lecz nie wiadomo jak długo :slight_smile:

Brak antywirusa, IE w wersji 5,5 to też już lekki przeżytek, konieczna wizyta na:

http://www.windowsupdate.com

i instalacja wszystkich poprawek do systemu.


(Kuz5) #5

Do usunięcia w trybie awaryjnym:

Alexa

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove


(Krasnalek52pl) #6

ok