Prosze o sprawdzenie Loga


(Sarlinska) #1

Z gory bardzo dziekuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:13:25, on 2005-02-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\GFI\FAXmaker Client\FMSTART.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\HPHipm11.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\itc\Moje dokumenty\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPHmon04] C:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPHUPD04] "C:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM..\Run: [uVC] C:\Program Files\UVC\UVC.exe -bootstart

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [FMStart] "C:\Program Files\GFI\FAXmaker Client\FMSTART.EXE"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3B4069EA-A957-42C8-BBF3-ACC5F499EA68}: NameServer = 217.98.63.169,194.204.152.34

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPHipm11.exe


(Qbek50) #2

fixujesz :wink:


(Trebron) #3

Usuń

Znasz - Zostaw \ Nie - Kasacja


(Kuz5) #4

Tego sie nie fixuje wystarczy odinstalować IrfanView :stuck_out_tongue:


(boczi) #5

detektyw 997 - jak robisz to na odwal to nie rób tego wcale. To, co podałeś należy usunąć w prosty sposób, dodatkowo nie jest to zbyt szkodliwe. Deinstalujemy Irfana, na nowo instalujemy, tylko że "odptaszamy" instalację komponentów eBay.


(Jablek 88) #6

do Trebrona: Tego chyba nie bo to od javy

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

:!: :!:


(boczi) #7

Francuz , jednakże Java w autostarcie nie musi być.


(Musg) #8

Log masz czysty i nie musisz nic usuwac.Jedyne co ci jest potrzebna dla bezpieczenstwa to sp2.Reszta jest jak najbardziej ok.Pozdrawiam :slight_smile: